Media och arkiv

HUS och AUS: Regeringens nedskärningslista förstör studenternas försörjning, speciellt i huvudstadsregionen

29.05.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetets studentkår är chockerade över regeringsprogrammet som presenterades onsdag 27.5 och över att man skamlöst har svikit sina utbildningslöften. Nedskärningar på hundratals miljoner inom utbildningen och planerade inbesparingar på 150 miljoner i studiestödet raserar kvaliteten på utbildningen i Finland och utarmar studenterna, som redan nu har det svårt ekonomiskt.

Förutom de stora nedskärningarna inom utbildningspolitiken sägs det i bilagorna till regeringsprogrammet att studentbostäderna inte längre bör omfattas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s investeringsstöd för specialgrupper. ARA:s investeringsstöd har varit ett absolut villkor för att man ska kunna bygga studentbostäder med rimliga boendekostnader. Utan stöd är det många byggnadsprojekt som inte kommer att förverkligas, medan kostnaderna för de projekt som förverkligas bara ökar, och därmed också studenternas boendekostnader.

Studenternas sociala trygghet – studiestödet – räcker inte på något vis till för hyrorna på den fria marknaden. Med det nya regeringsprogrammet låter man också hyrorna för studentbostäder stiga till orimliga höjder. Om det inte längre ges investeringsstöd för att bygga studentbostäder blir hyrorna ännu mera oöverkomliga.

De nedskärningar som regeringen planerar slår speciellt hårt mot studerande i huvudstadsregionen. Där har prisnivån skenat iväg redan för länge sedan och det råder brist på bostäder med rimlig hyra. Det är uttryckligen i huvudstadsregionen som det behövs mera studentbostäder, så ett slopande av investeringsstöden ökar ytterligare den ekonomiska ojämlikheten mellan studerande i olika regioner.

– Det är helt otroligt att regeringen vill försvaga studiestödet och samtidigt öka boendekostnaderna när man ju vet att ekonomiska problem är en av de främsta orsakerna till att studierna drar ut på tiden, säger AUS styrelseordförande Niko Ferm.

Hyreskostnaderna slukar nu i medeltal 72,4 % av ensamboende studerandes disponibla inkomster. Om studiestödet försvagas och boendekostnaderna ökar leder det obönhörligen till att man inte längre har råd att bo och studera i huvudstadsregionen. Högskoleutbildning blir ett privilegium för de rika, alla andra ställs utanför för att de inte har råd.

– Det är ohederligt och samvetslöst att påstå att man genom att skära ner på utbildning, vetenskap och studenternas försörjning ska kunna göra finländarna till världens mest kunniga folk, höja kvaliteten på utbildningen eller få Finland på fötter, konstaterar HUS styrelseordförande Mari Kyllönen.

Mari Kyllönen, HUS styrelseordförande

mari.kyllonen@hyy.fi
tfn 050 543 9610

Niko Ferm, AUS styrelseordförande
niko.ferm@ayy.fi
tfn 050 520 9420