Media och arkiv

HUS påminner om bostadslösheten bland studerande genom att delta i De bostadslösas natt

17.10.2011

Folkrörelsen De bostadslösas natt håller idag den 17 oktober en riksomfattande aktion kring temat Boendets olidliga svårighet. Genom att delta i aktionen vill HUS påminna om att även studerande i huvudstadsregionen lider av bostadslöshet. Denna hösten är studenternas boendesituation exceptionellt svår, i år tvingades ett 50-tal studerande anlita den nödinkvartering som Studentkåren vid Helsingfors universitet, Sibelius-akademins studentkår och studerandekåren vid yrkeshögskolan Metropolia ordnar i samarbete med Helsingfors stad. En del av dem saknar fortfarande bostad.

HUS önskar alla intresserade välkomna till Hagnäs torg från klockan fem för att lyssna till tal (ordet är fritt), delta i Förbundet för Ungdomsbostäders sovsäcksmanifestation och följa med det övriga programmet under natten.