Media och arkiv

HUS söker en sakkunnig för socialpolitik

07.03.2019

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

HUS söker en ny sakkunnig för socialpolitik för en tillsvidareanställning från och med 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.

Jämställdhet, välbefinnande, boende, stadspåverkan- är du intresserad av ett eller flera av dessa teman? Har du erfarenhet av påverkningsarbete, inspireras du av frågor om jämställdhet eller studenternas hälsa, är sakkunnigarbete din grej? Om ovanstående frågor väckte ditt intresse, sök till oss!

I ditt arbete ansvarar du för HUS socialpolitiska intressebevakning. I uppgiften ingår bland annat beredning av utlåtanden och ställningstaganden för studentkårens styrelse, samarbete med betydande intressentgrupper, representerande av studentkåren i olika organ och att informera om sådant som hör till ditt ansvarsområde både internt på kansliet och externt. Dina närmsta kolleger är studentkårens övriga sakkunniga. En noggrannare ansvarsfördelning bestäms med studentkårens övriga intressebevakningssakkunniga senast när arbetet inleds.

Vi är:

En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Av dig förväntar vi oss:

Grundläggande kunskaper om social- och hälsopolitiken och de nu rådande trenderna
Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
Högskolestudier
Vilja att utvecklas som påverkare
Kommunikationsfärdigheter
Utmärkta kunskaper i finska
Som fördelar i arbetet ser vi speciellt goda kunskaper i svenska och engelska 

Av oss får du:

Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 17 mars kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken "Sakkunnig". Intervjuerna hålls tisdag 19.3.2019. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdagen den 21 mars.

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.