Media och arkiv

HUS söker två kandidater för SSI:s styrelse år 2018

03.11.2017

HUS söker två kandidater för perioden 1.1.2018–31.12.2018 i Svenska Studenrandes Intresseförening SSI:s styrelse. SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande. Den ger ut tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. Medlemmar i SSI är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer.

Av den sökande förutsätter HUS flytande kunskaper i svenska, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet av styrelsearbete. HUS representanter förväntas hålla tät kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Vi önskar att de sökande har möjlighet att delta i SSI:s höstmöte 25.11 där den nya styrelsen väljs.

De sökande ombeds skicka sina skriftliga ansökningar som bilaga till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 13.11.2017 kl. 12.00. HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 15.11.2017 och meddelar därefter de sökande om resultatet.

Mer information om uppgiften ger styrelsemedlem Elli Saari (elli.saari@helsinki.fi) och Studentbladet https://www.stbl.fi/ssi/ssi-soker-ansvarspersoner-till-styrelsen/.