Media och arkiv

HUS söker urvalskoordinator för tiden 14.8–17.11.2017

02.06.2017

Är begreppet god förvaltning bekant för dig? Vet du vad studentrepresentanterna i förvaltningen gör? Är du lika bra på att gestalta stora helheter som små detaljer? Kan du översätta byråkratspråk till ren finska? Om du svarade ja på en eller flera av de här frågorna kan du ansöka om att bli urvalskoordinator hos oss!

HUS söker en urvalskoordinator som ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i de olika förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. Studentrepresentanter utses till fakultetsråden, universitetskollegiet och universitetets styrelse.

Urvalskoordinatorns viktigaste uppgifter är att administrera urvalsprocessen och urvalskommittéernas möten, att bereda valen och behandla ansökningarna samt att fungera som sekreterare för urvalskommittéerna. För uppdraget krävs också god kommunikations- och interaktionsförmåga.

Vi är:

En studentkår som betjänar cirka 27 000 studerande vid Helsingfors universitet

En effektiv, aktiv och engagerande arbetsgemenskap med cirka 14 fast anställda och 12 styrelsemedlemmar, som är studerande

Av dig önskar vi:

Kännedom om Helsingfors universitet, erfarenhet av att verka som studentrepresentant är meriterande

Noggrannhet och exakthet i arbetet

Att du kan förbinda dig till att göra kvällsarbete i oktober

Utmärkta kunskaper i finska, kunskaper i svenska är en fördel

God kommunikations- och interaktionsförmåga

Av oss får du:

Lön enligt studentkårernas kollektivavtal, med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg samt lunchförmån 

En avspänd och trevlig arbetsgemenskap 

Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans

Arbetet görs i samarbete med HUS sakkunniga och styrelsemedlem med ansvar för val av studentrepresentanter i förvaltningen.

Skicka in ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida, där du berättar på vilket sätt ditt kunnande och din erfarenhet motsvarar våra ansökningskriterier. Bifoga också meritförteckning. Skicka in ansökan senast 14.6 före kl. 12.00 till adressen kirjaamo@hyy.fi. Intervjuer hålls 19.6.

Arbetet börjar 14.8 eller enligt överenskommelse och det slutar 17.11.2017. Arbetstiden är i medeltal 20 timmar i veckan (53 %). I oktober, då urvalskommittéerna håller sina möten, krävs mera intensiva arbetsinsatser. Startlönen är 1203,55 euro (YTES löneklass III), plus eventuella tillägg och förmåner.