Media och arkiv

HUS söker utvecklingssamarbetskoordinator på deltid

07.09.2012

HUS SÖKER UTVECKLINGSSAMARBETSKOORDINATOR PÅ DELTID
 
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund för cirka 28 000 universitetsstudenter. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar och de föreningar som verkar inom HUS.
 
Koordinatorns huvudsakliga uppgift är att stöda arbetet i utvecklingssamarbetsutskottet och två utvecklingssamarbetsprojekt samt att sköta deras ekonomiförvaltning. Förvaltningen av projekten innebär bl.a. planering, budgetering och uppföljning, att koordinera frivilligarbetet, hålla regelbunden kontakt med målländerna samt att ansöka om finansiering och sköta rapporteringen till utrikesministeriet. Anställningen pågår tills vidare och arbetstiden är i medeltal 15 timmar per vecka.
 
Av den som väljs kräver vi beredskap att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Dessutom förutsätter vi universitetsstudier, god kännedom om utvecklingssamarbete samt utmärkt förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på finska och engelska. Övriga språkkunskaper räknas som meriter med tanke på skötseln av uppgifterna.
 
Det är önskvärt att koordinatorn känner till verktygen för administrering av utvecklingssamarbetsprojekt och har erfarenhet av administrering av utvecklingssamarbetsprojekt i frivilligorganisationer. Arbetet i studentkåren kräver engagemang och initiativförmåga, förmåga att effektivt verkställa beslut samt flexibilitet i fråga om arbetstiderna.
 
HUS erbjuder en ungdomlig arbetsmiljö, goda anställningsförmåner och intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter. Lön betalas enligt studentkårens lönesystem (824€/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg.  Arbetet inleds 8.10.2012 eller enligt överenskommelse.
 
Ansökningar med meritförteckning riktas till HUS styrelse och de bör vara HUS centralkansli tillhanda senast tisdag 25.9 kl. 12.00 (adress Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., 00100 Helsingfors eller per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi). En del av de sökande kallas till intervju som hålls 1.10.
 
Mera information ger generalsekreterare Katri Korolainen-Virkajärvi (tfn 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi) och styrelsemedlem Niilo Toivonen (tfn 050 595 0318, niilo.toivonen@hyy.fi).