Media och arkiv

HUS samlade in studenternas idéer rom drömmarnas Helsingfors

13.03.2012

HUS öppnade sin kommunalvalskampanj och samlade in studenternas idéer rom drömmarnas Helsingfors. På tisdaden dejourerade HUS på centrumcampus och Mejlans. Studenterna fich rita eller skriva idéer, minnen och problempunkter på en karta. HUS ska använda de nedtecknade idéerna i sitt påverkningsarbete.

Studenterna önskade till exempel bättre kommunaltrafik och mer återvinning. Enligt studenterna de bästa sakerna i Helsingfors är till exempel Fölisö och andra parker.

 

HUS Stadsprogram