Media och arkiv

HUS: Stärkt grundtrygghet bot mot brödköer

13.05.2011

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) uttrycker sin oro över planerna på att fördriva föreningen Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö från Tavastgatan i Berghäll, där föreningen delar ut mat och kläder. HUS anser att en förvisning av brödköerna leder in diskussionen på fel spår, så att man inte längre söker lösningar på problemen. Enligt HUS måste samhället målmedvetet ta itu med orsakerna till fattigdomen genom att förbättra grundtryggheten. ”Hursti gör ett värdefullt arbete. Så länge som brödutdelningen behövs ska man inte försvåra hjälpen och människors möjligheter att nå den genom att flytta utdelningen till någon avsides plats”, säger HUS styrelseordförande Leena Pihlajamäki.

HUS accepterar inte att man stämplar dem som köar för bröd som störande. För många studerande är fattigdomen vardag och de måste ta emot hjälp av Hurstis förening p.g.a. att deras inkomster inte räcker till. Hursti ordnar också en särskild matutdelning för studerande en gång i månaden, den anlitas av ungefär ett par hundra studenter. Studentkåren anser att invånarnas krav på att brödköerna ska förvisas från det tidigare så toleranta Berghäll är ett tecken på att attityderna har hårdnat. Enligt verksamhetsledaren Heikki Hursti ger brödköerna upphov till mycket lite störningar.

Att bara skyffla bort problemen ur synfältet är ingen lösning. HUS kräver att samhällets stödformer förenhetligas och att den ekonomiska grundtryggheten utvecklas i riktning mot en vederlagsfri grundinkomst som räcker till för att leva på. En grundinkomst ger trygghet och uppmuntrar till arbete vid konjunkturväxlingar och då atypiska arbetsförhållanden blir allt vanligare. ”Inkomstskillnaderna ökar kraftigt i Finland. I vårt samhälle finns allt flera människor som inte har råd att köpa mat. Varför vill vi bara sopa problemen under mattan, istället för att koncentrera oss på att lösa dem?”, undrar Pihlajamäki.

 

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

 

Leena Pihlajamäki
Styrelseordförande

 

Mera information:

Silva Loikkanen, styrelsemedlem
silva.loikkanen(at)hyy.fi (050 576 5073)