Media och arkiv

HUS ståndpunkter om försörjningspolitik blev policydokument

05.05.2014

På sitt möte 23.4.2014 godkände delegationen HUS policydokument om försörjningspolitik. Dokumentet styr studentkårens intressebevakning gällande t.ex. studiestödet och andra förmåner. HUS tar via policydokumentet en klar ställning för förnyandet av socialskyddet i riktning mot en allmän, ovillkorlig basinkomst. I policydokumentet fastställs också HUS ställning till t.ex. högskolepraktik och stöd för boende.

Hela policydokumentet kan läsas här.

 

Mer information: Styrelsemedlem Jaakko Rissanen, jaakko.rissanen(at)hyy.fi, 050 325 9175