Media och arkiv

HUS-stunden i Tiedekulma varje måndag

09.09.2013

HUS-stunden gör med ens dina måndagar mycket bättre! Kom och ta reda på vad som är på gång i studentvärlden under vägledning av studentkårsaktiva. Nytt program varje vecka. Välkommen med måndagar klockan 16–18!
 
16.9 HUS-stunden: Rättvisa för studenterna!
Studenterna stöter på juridiska problem både på uni och i vardagen. På vilket sätt kan studentkåren hjälpa sina medlemmar i sådana fall? På temakvällen ”Rättvisa för studenterna” presenteras studentkårens rättsskyddsrådgivning och Pykälä ry:s rättshjälpsutskott, samtidigt som vi lyfter fram de vanligaste problemen som studenterna möter.

23.9 HUS-stunden: Studenterna för klimat- och cykelfrågor
HUS miljöutskott presenterar seminariet Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency som hålls 28.9. Efter det tar HUS utskott för samhällspåverkan över Tankehörnan med sin Akademiska cykelfest. Intressanta talare diskuterar cykling i staden. Välkommen!

30.9 HUS-stunden: Studenterna påverkar vid universitetet
I alla Helsingfors universitets beslutande organ finns det i princip också studentrepresentanter som deltar i beslutsfattandet och som för fram studenternas synpunkter. Hösten 2013 håller Studentkåren vid Helsingfors universitet val av studentrepresentanter i förvaltningen för att välja nya representanter i unis olika organ. HUS utbildningspolitiska utskott redogör för hur studenterna påverkar i universitetets förvaltning. Välkommen!

7.10 HUS-stunden: Människor är till salu, också idag
Som en del av HUS temavecka om utvecklingssamarbete hålls en viktig paneldiskussion i Tankehörnan om slaveri och människohandel av idag. Sonja Vartiala från Finnwatch, Päivi Mattila från Förbundet för mänskliga rättigheter, Anniina Jokinen från HEUNI och Anton Hausen från Unicef skissar upp hur man kan utrota människohandeln i världen.

14.10 HUS-stunden: Frändefolksverksamhet i Finland
Vad är frändefolksverksamhet egentligen? I Finland har man firat frändefolksdagen i liten skala i mer än tio år, i Estland och Ungern är detta en etablerad flaggdag. HUS frändefolksutskott ordnar en diskussion om detta aktuella tema och uppmärksammar de finsk-ugriska evenemang som hålls under veckan. Andra programarrangörer denna vecka är M.A. Castrénin seura, Suomalais-ugrilainen seura, Suomi-Unkari-seura, Tuglas-seura och Sukukansojen ystävät.

21.10 HUS-stunden: Prata om papperslösa
Borde man förbjuda tiggeri? Har papperslösa rätt till icke-brådskande sjukvård? HUS vill väcka debatt om ett aktuellt ämne. Bland talarna finns bl.a. Global Clinic.

28.10 HUS-stunden: Budgetdisciplin – svångremmen dras åt, stryper vi de fattiga?
HUS tjuvstartar EU-valåret med en diskussionskväll om ekonomisk politik! Vad menas med budgetdisciplin och austerity? Vad beror den ekonomiska krisen på och hur kan man övervinna den? Vi söker svar på dessa och många andra frågor tillsammans med ekonomiskt kunniga personer, bl.a.  Antti Ronkainen, ekonomibloggare och fri journalist och Elina Lepomäki från Libera.

(Programmet går på finska.)