Media och arkiv

HUS styrelse 2016 har beslutat om sina ansvarsområden

18.01.2016

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden på sitt möte den 13 januari.

Den nya styrelsen börjar genomföra målprogrammet som godkändes av HUS delegation i slutet av förra året. Styrelsens huvudmål för året är att jobba för en betydelsefull studentkår: HUS ska tillsammans med medlemmarna experimentera med nya medel för att delta och påverka.

HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Susanna Jokimies: styrelseordförande
tfn 050 543 9610

Crista Hämäläinen: vice ordförande, koordinering av intressebevakning, kommunikation, delegationsvalet
tfn 050 5950328

Aapeli Piesala: ordförande för ekonomidirektionen, utvecklingsarbetet
tfn 050 595 0324

Tarik Ahsanullah: HUS Gruppen, högeskolepolitik, rättskydd
tfn 050 595 0327

Noora Eilola: kultur, kommunikation
tfn 050 325 8041

Timo Jääskeläinen: försörjning, boende
tfn 050 325 9175

Maria Loima: högeskolepolitik, arbetslivet
tfn 050 576 5073

Laura Luoto: högeskolepolitik, internationella ärenden
tfn 050 543 9612

Rasmus Olander: tvåspräkighet, hälsa, idrott
tfn 050 595 0329

Antti Pollari: nya studerande och tutorering, likabehandling, frändefolk
tfn 050 543 9611

Henna Pursiainen: staden, miljöfrågor
tfn 050 595 0318

Santeri Velin: föreningar, campusodling
tfn 050 543 9615

Alla e-postadresser är i formen: namn.efternamn@hyy.fi

Ytterligare information:
Susanna Jokimies, styrelseordförande
tel. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi