Media och arkiv

HUS styrelse delade ut priser till årets funktionärer 2011

20.12.2011

På delegationsmötet 16.12 belönade HUS styrelse aktiva studentkårsfunktionärer och samarbetspartner. Följande personer belönades:

Årets aktiva funktionär: Daniel Landau
Daniel deltog bland annat i rundringningarna före delegationsvalet och har på eget initiativ varit aktiv också i många andra frågor. Styrelsen sätter enormt värde på sådan aktivitet!

Årets utskottsmedlem: Ilona Kalliola
Ilona har länge verkat i utsam-utskottet, bland annat som ordförande och som projektkoordinator. Hon har varit en framåtdrivande kraft i utskottet.

Årets delegationsmedlemmar:
Årets skapare av god anda: Jenni Sepponen
Jennis öppenhet och varma förhållningssätt till de HUS-aktiva, oberoende av gruppering, har skapat en god anda i delegationen. Dessutom har Jenni också i övrigt varit en aktiv delegationsmedlem.

Årets debattskapare: Tuomas Tuure
Tuomas har gett delegationen färg med sina oförglömliga framträdanden. Styrelsen beundrar också hans aktiva arbete exempelvis i tillgänglighetsfrågor.

Årets exemplariska delegationsmedlem: Olli Jokinen
Som ordförande för den största oppositionsgrupperingen har Olli aktivt tagit reda på saker och ting och vid behov gett styrelsen konstruktiv kritik, vilket styrelsen sätter stort värde på.

Årets konstruktiva funktionär: Ahmed Abdirisak
Abu har skött sitt arbete som ordförande för beredningsutskottet på ett utmärkt sätt och i god, konstruktiv anda, vilket är viktigt för att hela delegationens arbete ska löpa. Styrelsen tackar!

 

Årets samarbetspartner:
Universitetsprästerna Leena Huovinen och Laura Mäntylä
Samarbetet inleddes redan under tidigare år och det har fortsatt utmärkt i år. Universitetsprästerna har ett stort hjärta i frågor som rör studenternas välmående. Det har varit inspirerande och lätt att samarbeta kring olika frågor med dem.
 

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry
Samarbetet kring vårens brödutdelningsaktion löpte utmärkt och det var en lärorik erfarenhet att bekanta sig med Hurstis organisation. HUS styrelse är imponerad över det fina arbete som Heikki Hursti gör för de sämre lottade i samhället.
Hedersomnämnande för föreningsverksamhet: Faktultetsföreningarnas ordförandenätverk
I år har träffarna för fakultetsföreningarnas ordförande fungerat speciellt bra. HUS styrelse är tacksam över detta fantastiska