Media och arkiv

HUS styrelse konstituerade sig och beslöt om ansvarsområden

18.01.2012

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och har beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden. HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Jannica Aalto: Styrelseordförande
Heikki Luoto: Styrelsens vice ordf, strategi, motion, HUS Gruppen
Hanna Hannus: påverkansarbete inför kommunalvalet, stadsfrågor, miljöfrågor, frändefolk
Iiro Hämäläinen: universitetet, studentrepresentanter i förvaltningen
Aino Jones: boende, internationella ärenden, två- och trespråkighet
Lauri Koskentausta: ordförande för ekonomidirektionen, rättsskydd
Matti Lehto: Medlemskommunikation, kultur, World Student Capital
Suvi Pulkkinen: smidigare studier, välmående, jämställdhet och likabehandling
Sanna Supponen: Organisations, tutoring, forskarstuderande, alumni
Niilo Toivonen: information, biståndsarbete
Heidi Vesterinen: hälsa, utkomst, arbetslivsfrågor, studerande med familj

Kontakt