Media och arkiv

HUS styrelse konstituerade sig och beslöt om ansvarsområden

15.01.2013

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och har beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden. HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Lauri Koskentausta: Styrelseordförande
Elina Mattero: Styrelsens vice ordf; information, strategi, koordinering av intressebevakning
Elin Andersson: internationella ärenden, två- och trespråkighet
Verna Castren: stadsfrågor, bibliotek, HUS Gruppen   
Lauramaija ”Lauris” Hurme: föreningar, frändefolk       
Nelli Nurminen: hälsa, motion, information   
Tiina Parkkinen: utkomst, likabehandling, studerande med familj       
Anna-Maija ”Annis” Riekkinen: ordförande för ekonomidirektionen, stadsfrågor       
Marko Rosenholm: arbetslivsfrågor, boende
Pirre Seppänen: studieärenden, tutoring
Elisa Tuomi: universitetsförvaltning, studentrepresentanter i förvaltningen, rättskydd
Elina Tyynelä: kulturfrågor, miljöfrågor, biståndsarbete

Kontaktinformation: http://hyy.helsinki.fi/sv/yhteystiedot-faq/hallitus
(inom kort)

Mer information: styrelseordförande Lauri Koskentausta, 050-543 9610, lauri.koskentausta(at)hyy.fi