Media och arkiv

HUS styrelse konstituerade sig och beslöt om ansvarsområden

10.01.2014

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och har beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden. HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

- Anna-Maija Riekkinen: Styrelseordförande
- Iiris Niinikoski: Styrelsens vice ordf; koordinering av intressebevakning
- Matleena Kosonen: information, tutoring
- Esa Tiusanen: Högskolepolitik
- Johanna Riitakorpi: Högskolepolitik, miljöfrågor, kampusärenden
- Toivo Laitinen: internationella ärenden, internationella högskolepolitik, arbetslivsfrågor
- Teemu Palkki: ordförande för ekonomidirektionen, frändefolk, motion
- Mari Kyllönen: frändefolk, studerande med familj
- Aarni Suvitie: kulturfrågor, HUS Gruppen, strategi
- Mats Ittonen: information (delegationsval), tvåspråkighet, biståndsarbete
- Jaakko Rissanen: utkomst, boende
- Sanni Laiho: ikabehandling, hälsa, stadsfrågor

Mer information: styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen, 050-543 9610, anna-maija.riekkinen@hyy.fi