Media och arkiv

HUS styrelseförhandlingar för året 2018 har slutförts

08.11.2017

Styrelseförhandlingarna har idag 7.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster. I år förnyades förfaringssätten för förhandlingarna och gemensamma spelregler gjordes tydligare. Styrelseförhandlingarna fortlöpte i god anda och av detta vill vi tacka alla delegationsgrupper.

Styrelsen för året 2018 i enlighet med förhandlingsresultaten:

Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster)

Krista Laitila, vice ordförande (HYAL)

Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL)

Amanda Pasanen, ordförande HUS Gruppens företagsstyrning, (De Gröna vid HUS)

Auli Elolahti (De Gröna vid HUS)

Aleksanteri Gustafsson (Socialdemokratiska studenter vid HUS)

Titta Hiltunen (Obunden vänster)

Jane Kärnä (HYAL)

Mathilda Timmer (HYAL)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (HYAL)

Sebastian Österman (De Gröna vid HUS)

Grupperna binder sig till att förvara medlemsavgiften på den nuvarande nivån. Till ekonomidirektionens förslag för studentkårens budget för året 2018 görs dessa förändringar:

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 30 000 euro mera under budgetens punkt ”Personalkostnader” indelad i olika underkategorier. Denna reservation är menad för att förverkliga intressebevakningsprojekt med tanke på att kunna utnyttja den ökade synligheten under 150-jubileumsåret när studentkåren gör nya samhälleligt betydelsefulla diskussionsöppnare.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 7000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultets- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag. För det här flyttas 2000 euro från den allmänna verksamhetsreserven. De delegationsgrupper som bildar styrelsen har bundit sig till att inkludera de rekommendationer för intressebevakning som fanns i skissen för det slutliga målprogrammet. De specifika rekommendationerna är listade i detta meddelandets finskspråkiga version. Dessutom skall följande målen tilläggas i målprogrammets skiss:

1) Nolltolerans mot trakasserier
HUS satsar till konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier inom studentkåren. HUS kan till exempel ordna en kampanj mot trakasserier och skola sina föreningsaktiva att känna igen och ingripa trakasserier i sina evenemang.

2) En studentkår som är nära sina medlemmar
Alla tjänster, lokaler och stödåtgärder som erbjuds till föreningar, skall riktas så att de möjliggör för och styr föreningar att agera enligt HUS värden. Dessutom skall fördelningsgrunderna för beviljande av föreningsbidrag granskas. Samtidigt strävar man efter att göra dessa grunder begripligare för alla medlemmar.

3) Studentrepresentanten behöver inte vara ensam
De bildar ett aktivt nätverk och vet var de placeras. De vet hur de kan fråga hjälp av HUS eller de övriga studentrepresentanterna. Det är klart för alla att på vilka andra ställen studenterna är aktiva och hurdan kunskap man kan få av dem.

Grupperna tillåter styrelsen att göra klargörande och stilistiska förändringar till dess mål.

På delegationsgruppernas vägnar,

Jaakko Rissanen,
Förhandlare, Obunden vänster
Tel.. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Förhandlare, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Tel. +358 44 535 1666

Maria Loima
Förhandlare, OSY
Tel. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Förhandlare, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Tel. +358 50 331 7815

Toivo Laitinen
Förhandlare, De Gröna vid HUS
Tel. +358 44 977 8245