Media och arkiv

HUS Tapio Heiskari och Marina Lampinen invalda i FSF:s styrelse för år 2012

21.11.2011

Studentkåren vid Helsingfors universitets (HUS) kandidater till Finlands studentkårers förbunds (FSF) styrelse, kandidaten i humanistiska vetenskaper Tapio Heiskari och pedagogie studerande Marina Lampinen har blivit invalda i FSF:s styrelse för år 2012.

FSF är Finlands största studentorganisation. Till dess medlemsstudentkårer hör 135 000 universitetsstuderande. FJF:s styrelse valdes på förbundskongressen som hölls i Sveitsi i Hyvinge den 18–19 november. Till styrelseordförande valdes Jarno Lappalainen från Aalto-universitetets studentkår.

Till förbundets sjumannastyrelse valdes också Eveliina Heinäluoma från studentkåren vid Lapplands universitet, Milja Henttonen från studentkåren vid Åbo universitet, Lauri Jurvanen från studentkåren vid Östra Finlands universitet och Kim Rantala från studentkåren vid Uleåborgs universitet.

FSF bevakar universitetsstudenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mera information:
Tapio Heiskari, 050 543 9612, tapio.heiskari(at)hyy.fi
Marina Lampinen, 050 595 0324, marina.lampinen(at)hyy.fi