Media och arkiv

HUS: Trygga hälsovården för papperslösa

25.11.2013

Ställningstagande 25.11.2013. Fritt för publicering

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kräver att man säkrar gratis hälsovårdstjänster för ”papperslösa” personer som inte har uppehållstillstånd eller sjukförsäkring i Finland.

”Detta är en fråga om solidaritet och mänskliga rättigheter och den berör också utländska universitetsstuderande och forskare som kommer hit från andra länder, eftersom en del av dem av ekonomiska skäl säger upp sin sjukförsäkring medan de fortfarande bor i Finland”, säger HUS styrelsemedlem Nelli Nurminen.

Det finns inga empiriska bevis för att gratis hälsovård skulle locka flera papperslösa till landet. Man uppskattar att de papperslösa i Finland är så få att den ekonomiska effekten av att trygga hälsovården för dem skulle vara mycket liten. Dessutom kan de som lever utan hälsovård i landet insjukna i infektionssjukdomar och därmed också hota finländares hälsa.

Kommunerna har skyldighet att ge akut sjukvård i livshotande fall, också till papperslösa. Men papperslösa får ändå inte vård för allvarliga sjukdomar, som diabetes eller HIV-infektioner, eftersom de i Finland sköts vid icke-brådskande mottagningsbesök.

”Det krävs inte nödvändigtvis någon lagförändring för att trygga hälsovården för papperslösa: det kunde räcka med att införa en mera rättvis tolkningspraxis av paragrafen om brådskande sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen”, anser styrelseordförande Lauri Koskentausta.

Den 26 november håller HUS sin 145:e årsfest. De medel som inflyter som årsfestgåvor går till de papperslösas klinik i Helsingfors.

Helsingfors, 25.11.2013

Lauri Koskentausta, HUS styrelseordförande
Katri Korolainen, HUS generalsekreterare

Mera information:
Nelli Nurminen
HUS styrelsemedlem, hälsofrågor
nelli.nurminen(at)hyy.fi
+ 358505950318