Media och arkiv

HUS: Underlätta för cykeltrafiken i Helsingfors

09.09.2013

Ställningstagande 9.9.2013. Fritt för publicering.

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS kräver att Helsingfors stad och universitetet satsar på att främja cyklandet. HUS vill i synnerhet förbättra cykelförbindelserna mellan campusområdena: att cykla från ett campus till ett annat borde vara lätt, snabbt och säkert. HUS påminner om att också små åtgärder som inte förorsakar några stora kostnader kan underlätta för cyklisterna.

”Det viktigaste med tanke på att främja cyklandet är att skapa egna, separata cykelfält bland annat i Mejlans – för att inte tala om Tavastvägen som för tillfället är rena fasan för den oerfarna cyklisten”, säger Verna Castrén, ansvarig för stadsfrågor i HUS styrelse.

”Man kan också gynna cyklandet genom mindre åtgärder. Exempelvis kunde universitetet skaffa cykelställ med fastlåsning av ramen till alla campus. På universitetet behövs också tydligare skyltning och information om var de närmaste duschrummen och förvaringsboxarna finns”, tillägger Castrén. 

HUS påpekar att det också skulle vara ekonomiskt sunt att främja cyklandet. Enligt en undersökning som stadsplaneringskontoret låtit göra skulle en fem miljoners satsning på cykelfrämjande åtgärder åren 2013–2024 ge staden inbesparingar på upp till 300 miljoner euro fram till 2054, bland annat i form av hälsofördelar och tidsbesparingar.

”Vid planläggningen och planeringen av trafiklösningar i staden borde man hela tiden tänka på cykeltrafiken, den ska inte behandlas styvmoderligt. Att förbättra cykelvägarna ger stor samhällelig nytta”, konstaterar HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta.

HUS och Helsingfors universitet håller en Akademisk cykelfest 23.9 kl. 12–18 på universitetets centrumcampus, utanför Porthania (Universitetsgatan 3). Dessutom tar HUS, Helsingfors cyklister och Jordens vänner ställning till hur smidigt det är att röra sig på cykellederna genom att göra en Kritisk cykeltur till campusområdena 10.9 kl. 17.30. Rutten går från Narinken via Mejlans och Gumtäkt till centrumcampus.

Helsingfors 9.9.2013

Styrelseordförande Lauri Koskentausta
Generalsekreterare Katri Korolainen

Mera information:

Verna Castrén, ansvarig för stadsfrågor i HUS styrelse, 050 576 5073, verna.castren@hyy.fi