Media och arkiv

HUS utredde hur fakulteterna vid Helsingfors universitet beviljar studiepoäng för förvaltnings- och föreningsverksamhet

11.11.2013

Enligt rektors beslut kan man i examina som avläggs vid Helsingfors universitets fakulteter inkludera max. 10 studiepoäng för förtroendeuppdrag i föreningar och inom förvaltningen. I nuläget beviljar alla Helsingfors universitets elva fakulteter åtminstone några studiepoäng för förtroendeuppdrag.

Olika fakulteter följer dock olika praxis för hur de beviljar studiepoäng och hur de informerar om att denna möjlighet alls finns. Studentkåren vid Helsingfors universitet har utrett och sammanställt praxis vid alla fakulteter. Utifrån de problem som framkom i utredningen ger studentkåren också rekommendationer för hur man kan skapa en mera studentvänlig och jämlik praxis.

HUS rekommenderar att fakulteterna skapar en tydlig praxis för hur man ansöker om studiepoäng och att de informerar om möjligheten att få studiepoäng i samband med informationen om andra studiehelheter. HUS anser också att man vid alla fakulteter borde kunna bevilja studiepoäng för verksamhet i alla föreningar inom HUS, likaväl som för studentkårsverksamhet.

Utifrån rapporten har HUS sammanställt ett infopaket på webben som berättar hur studerande vid olika fakulteter ska göra för att ansöka om studiepoäng.

Utredning om hur fakulteterna vid Helsingfors universitet beviljar studiepoäng för förvaltnings- och föreningsverksamhet

Infopaket för studerande om hur man ansöker om studiepoäng

Utredningen och infopaketen finns tyvärr bara på finska. Kontakta din fakultet för hur man ansöker om studieopäng.