Media och arkiv

HUS: Utskriftskvoterna får inte skäras ner utan att de elektroniska alternativen förbättras

07.10.2013

Ställningstagande 7.10.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) motsätter sig att IT-centret vid Helsingfors universitet planerar att skära ner på studenternas utskriftskvoter. Enligt IT-centrets plan skulle den så kallade utskriftskvoten krympa till ungefär en fjärdedel av den nuvarande, samtidigt som den skulle börja gälla för hela studietiden, istället för läsårsvis som nu. För studerande som studerar i fem år skulle antalet gratisutskrifter minska till ungefär fem procent av de nuvarande. HUS kräver att det måste gå att lämna in alla studiearbeten elektroniskt om utskriftskvoterna införs i den föreslagna formen i början av 2014.

- Om man begränsar de avgiftsfria utskriftskvoterna måste det vara möjligt att lämna in studiearbeten i elektronisk form på alla fakulteter, vid samtliga institutioner, i alla läroämnen och på varendaste en kurs. Så länge det inte är så kan man inte tvinga studenterna att stå för utskriftskostnaderna, sammanfattar Pirre Seppänen, styrelsemedlem i HUS.

Om förändringen genomförs som planerat skulle IT-centrets årliga utgifter för utskrifter minska till ungefär tio procent av de nuvarande. HUS inser att det finns sparbehov i den rådande ekonomiska situationen, i all synnerhet som det råder ett hårt tryck på att utveckla IT-systemen. Samtidigt är det dock viktigt att överväga vilka konsekvenser olika beslut har för universitetet i helhet, också för studenterna.

- Det verkar som om man på universitetet skulle vara ovilliga att fatta beslut som binder fakulteterna och, i sista hand, enskilda lärare. Man borde fästa större vikt vid att förenhetliga praxis, speciellt vid större omställningar, och inte skygga för att ge direktiv som gäller för hela universitetet, exempelvis i fråga om att lämna in uppgifter elektroniskt, konstaterar styrelsemedlemmen Elisa Tuomi.

HUS uppmuntrar universitetet att minska på papperskonsumtionen och öka möjligheterna att slutföra kurser elektroniskt. En minskad papperskonsumtion skonar naturen och en utvidgad digitalisering är å sin sida en nödvändighet på ett modernt universitet.

- I sig tjänar den minskade utskriftskvoten ett gott ändamål. Men vi tycker det är ett oroväckande tillvägagångssätt att man först överför kostnaderna för olika tjänster från fakulteterna till centralförvaltningen och efter en tid kör man ner tjänsterna helt. Konsekvenserna av den försämrade servicen berör också fakulteterna, ifall det blir svårare för studenterna att studera och bli utexaminerade, säger HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta.

Lauri Koskentausta, styrelseordförande, HUS
Katri Korolainen, generalsekreterare, HUS

Mera information:
Elisa Tuomi, styrelsemedlem – universitetsförvaltning, rättsskydd
elisa.tuomi(at)hyy.fi
+358 50 5439612