Media och arkiv

HUS utvecklingssamarbete i Zambia fortsätter

11.02.2014

HUS har fått fortsatt finansiering för sitt utvecklingssamarbete i Zambia för åren 2014–2016. Medlen kommer från Utrikesministeriets anslag för frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. Det nya Zambiaprojektet fokuserar på att förbättra kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och livskvalitet i östra Zambia. Det främsta målet är att förhindra tonårsgraviditeter och tidiga äktenskap samt att stöda unga gravida flickor. Projektet är en fortsättning på HUS projekt åren 2011–2013 och den zambiska samarbetspartnern är samma som tidigare, den lokala kvinnoorganisationen Eastern Province Women’s Development Association, EPWDA.

I projektområdet i östra Zambia är tonårsgraviditeter och tidiga äktenskap vanliga. Projektet försöker förebygga sådana genom deltagande drama om sexualfostran för skolungdomar. I Zambia är det vanligt att flickor inte avslutar skolgången efter att de har blivit gravida. Genom diskussionsgrupper för dem som hoppat av skolan vill man försöka få dem att återuppta skolgången. Föräldrar och byäldste undervisas i det skadliga och olagliga i tidiga äktenskap och om vikten av att flickor går i skola. Genom projektet strävar vi efter att minska antalet flickor som hoppar av och samtidigt stöda den zambiska regeringens politiska program som ska göra det möjligt för unga mödrar att återvända till skolbänken.

I projektet ingår också att stöda unga mödrar och gravida kvinnor på landsbygden. Projektet kompletterar den zambiska statens åtgärder genom att grunda Safe Motherhood Action-grupper i sådana områden där det ännu inte finns några. Med hjälp av grupperna kan unga mödrar motiveras att fortsätta sin skolgång och gravida kvinnor får information om sina rättigheter och om vikten av hälsovård.

Projektet finansieras till 85 % av Utrikesministeriet, medan HUS:s egna andel på 15 % täcks genom frivilligarbete och donationer av studerande vid Helsingfors universitet och av HYY Ravintolat. Donationer samlas in på de Zambiadagar som hålls i Unicaféerna två gånger i året och genom frivilliga utvecklingssamarbetsavgifter i samband med läsårsanmälningen.

Mera information:
Ilona Kalliola
Koordinator för utvecklingssamarbete
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
+358 50 543 8450
ilona.kalliola (at) hyy.fi