Media och arkiv

HUS valde styrelse för år 2013, Lauri Koskentausta ordförande

03.12.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har valt styrelse för år 2013. På sitt möte 3.12.2012 valde studentkårens delegation studenten i juridik studerande Lauri Koskentausta till styrelseordförande.

Lauri Koskentausta representar delegationsgruppen HELP (medicin-, odontologi-, veterinärmedicin- och juridikstudenterna samt utländska studerande). Under de gångna året har han verkat som styrelsemedlem för Studentkåren vid Helsingfors universitet med ansvar för ekonomidirektionen och rättskydd.

Förutom ordförande valdes ytterligare tio personer till HUS styrelse. De är:. Lauramaija Hurme, Elina Mattero och Elina Tyynelä från Nationerna, Nelli Nurminen och Elisa Tuomi från HELP, Verna Castren och Marko Rosenholm från De Gröna vid HUS, Tiina Parkkinen och  Anna-Maija Riekkinen från Obunden Vänster, Pirre Seppänen från oikea suunta och Elin Andersson från SNÄf.

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari.