Media och arkiv

HUS valde styrelse för år 2014, Anna-Maija Riekkinen ordförande

03.12.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har valt styrelse för år 2014. Obunden vänster, De Gröna vid HUS, Ämnesföreningarnas delegationsgrupp, HYAL och de finskspråkiga nationerna bildar styrelsen för 2014. HELP, Oikea suunta, SNÄf och OSY är i opposition. På sitt möte 3.12.2012 valde studentkårens delegation Anna-Maija Riekkinen till styrelseordförande.

Pedagogie studerande Anna-Maija Riekkinen representar delegationsgruppen Obunden Vänster. Under de gångna året har hon verkat som styrelsemedlem för Studentkåren vid Helsingfors universitet med ansvar för ekonomidirektionen.

Förutom ordförande valdes ytterligare elva personer till HUS styrelse. De är: Mats Ittonen, Mari Kyllönen, Iiris Niinikoski, Aarni Suvitie och Esa Tiusanen från HYAL, Matleena Kosonen, Sanni Laiho och Teemu Palkki  från Nationerna, , Toivo Laitinen och Johanna Riitakorpi från De Gröna vid HUS och Jaakko Rissanen från Obunden Vänster.

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari.