Media och arkiv

HUS valde styrelse för år 2015

01.12.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har valt styrelse för år 2014. Obunden vänster, De Gröna vid HUS, Ämnesföreningarnas delegationsgrupp, HYAL och de finskspråkiga nationerna bildar styrelsen för 2014. HELP, Edistykselliset, SNÄf, OSY och tsemppi är i opposition. På sitt möte 1.12.2014 valde studentkårens delegation Mari Kyllönen till styrelseordförande.

Historia studerande Mari Kyllönen representar delegationsgruppen HYAL. Under de gångna året har hon verkat som styrelsemedlem för Studentkåren vid Helsingfors universitet med ansvar förföreningar.

Förutom ordförande valdes ytterligare elva personer till HUS styrelse. De är: Miran Hamidulla, Susanna Jokimies, Minna Mäkitalo och Hanna Piitulainen från HYAL; Otso Heiskanen,  Ella Keski-Panula och Pasi Pykälistö från Nationerna; Alviina Alametsä och Pilvi Nummelin från De Gröna vid HUS och Mimmi Piikkilä och Vihtori Suominen från Obunden Vänster.
Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari.