Media och arkiv

HUS: Vet någon längre hur studiestödet fungerar?

23.07.2014

Ställningstagande 22.7.2014. Får publiceras.

 

Den första augusti träder igen en rad förändringar i studiestödssystemet i kraft, exempelvis kravet på att studenterna måste få ihop minst 20 studiepoäng per år och att både studiestödsbeloppet och maximistödtiden förändras för nya studerande. Som sista förmån ska studiestödet äntligen bindas till index, tyvärr i försvagad form. På senare år har det gjorts så många förändringar i studiestödet att ingen ens längre kan låtsas kunna bedöma effekten av alla enskilda åtgärder.

Studerande som sitter på samma föreläsning kan omfattas av många olika studiestödssystem. Beroende på när de har börjat studera kan de få olika stort studiestöd, de omfattas av olika ramar och lagar, uppföljningen och kriterierna kan skilja sig i hög grad. ”Inte ens proffsen kan längre hänga med i förändringarna, så vad kan man förvänta sig av vanliga studerande?”, frågar sig HUS styrelsemedlem Jaakko Rissanen.

Beslutsfattarna verkar i alla fall sakna förståelse för stödets syfte och behovet av stöd. Det verkar som om det främsta målet med de senaste reformerna skulle vara att få tusentals studerande att falla ut ur studiestödssystemet. Staten sparar inga pengar på att dessa studenter istället börjar omfattas av mera kostsamma stödformer. Alla kan inte heller få heldagsjobb, speciellt om de inte har någon utbildning. Sannolikt är att de studenternas studier antingen drar ut på tiden eller helt avbryts på grund av ekonomiska problem.

Studiestödet är inte längre ett stöd för alla studerande. På nuvarande nivå motsvarar stödet inte längre sitt ursprungliga syfte, att täcka boende- och levnadskostnaderna, som på senare år har stigit kraftigt. Stödet är inget stöd för studierna, eftersom studenterna måste sätta sina krafter på att hänga med i alla förändringar och nå upp till de skärpta kraven.

Då hösten kommer fylls föreläsningssalarna med nya studerande. De har sökt sig till en utbildning för att kunna utvecklas och få färdigheter som är viktiga både för dem själva och för arbetslivet. För att de ska kunna tillägna sig allt det nya behöver de framför allt studiero. Det bästa stödet i vardagen är att ha en tryggad försörjning. ”HUS understöder att socialskyddssystemet utvecklas så att det blir mera förutsägbart och mindre byråkratiskt. Men de nuvarande förändringarna leder till att stödsystemet utvecklas i helt motsatt riktning”, konstaterar HUS styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen.

Helsingfors, 22.7.2014 Studentkåren vid Helsingfors universitet

 

Anna-Maija Riekkinen, styrelseordförande                

Katri Korolainen, generalsekreterare

Mera information: HUS styrelsemedlem Jaakko Rissanen, jaakko.rissanen@helsinki.fi, 050-3259175