Media och arkiv

HUS wiki för studentrepresentanter är klar

20.10.2014

HUS ”Hallopedwiki”, en webbguide för studentrepresentanter i förvaltningen, har nu publicerats och finns på adressen hyy.helsinki.fi/halloped. Wikin, som har varit under arbete en längre tid, sammanställdes i somras och publicerades i samband med en HUS-kurs den 15 oktober. Webbguiden är öppen för alla och den är tänkt som ett stöd för studerande som verkar i universitetets förvaltning (fi. ”halloped”), och dessutom kan studerande som är intresserade av att påverka på uni få information om hur unis förvaltning fungerar.

För tillfället har wikin ungefär fyrtio artiklar som tar upp allt från olika sätt att påverka till universitetsförvaltningens strukturer. Wikin är inte någon heltäckande infobank om hela universitetet, men den försöker förklara de krångligaste och viktigaste krumelurerna i förvaltningen och visa på var man kan hitta fördjupande information. Wikin finns än så länge bara på finska.

”Det finns massor av information om universitetsförvaltningen på webben, men studenter som jobbar i förvaltningen på sin fritid har ofta svårt att hitta relevant information. Vi ville samla all viktig info på en och samma adress”, berättar HUS projektkoordinator Akseli Huhtanen. Huhtanen ansvarade för att sätta ihop wikin tillsammans med HUS styrelsemedlem Johanna Riitakorpi.

Studentkårens målsättning är att ge studentrepresentanterna i förvaltningen bättre stöd än hittills och ”Hallopedwikin” är ett led i detta. Förutom wikin erbjuder HUS också kurser och träffar för studentrepresentanterna. På varje fakultet har man också utsett en ansvarsperson som fungerar som kontaktlänk mellan HUS och studentrepresentanterna på fakulteten. Enligt Johanna Riitakorpi är ”intressebevakningen som frivilliga studentrepresentanter gör på fakulteterna och institutionerna enormt värdefull och därför vill HUS beakta dem i större utsträckning än hittills”.

”Hallopedwikin” är en naturlig fortsättning på andra guider som har gjorts för HUS frivilliga. Tidigare har det också gjorts en föreningswiki för dem som är aktiva i föreningarna i HUS.

”Hallopedwiki”: hyy.helsinki.fi/halloped

Mera information:

Johanna Riitakorpi
johanna.riitakorpi(at)hyy.fi
050 576 5073