Media och arkiv

Iiris Niinikoski från HUS invald i FSF:s styrelse för 2015

22.11.2014

Pedagogie kandidat Iiris Niinikoski har blivit invald i styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för 2015. Niinikoski var HUS kandidat till styrelsen. Iiris Niinikoski, 24, studerar till klasslärare med pedagogik som huvudämne. I år har Niinikoski varit viceordförande för HUS styrelse och har ansvarat för koordineringen av intressebevakning och för påverkansarbetet inför riksdagsvalet.

Sammanlagt åtta personer kandiderade för en plats i FSF:s styrelse, medan två personer kandiderade för ordförandeposten. Invalda i styrelsen blev förutom Niinikoski också Jari Järvenpää (ordförande) (TamY), Janne Hälinen (LYY), Lauri Lehtoruusu (AYY), Paula Martikainen (ISYY), Jussi Nieminen (TYY) och Silja Silvasti (JYY).

Finlands studentkårers förbund (FSF) håller sin förbundskongress i Korpilampi i Esbo under fredag–lördag 21–22 november. FSF representerar sammanlagt cirka 135 000 högskolestuderande i Finland. Förbundskongressen väljer ny ordförande och styrelse för förbundet och drar upp riktlinjerna för målsättningar och verksamhet nästa år. Förbundskongressen är FSF:s högsta beslutande organ och den sammanträder en gång per år. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i frågor som rör utbildningspolitik och socialpolitik samt internationella frågor och arbetslivsfrågor.