Media och arkiv

Jannica Aalto HUS nya generalsekreterare

22.04.2015

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har på sitt möte 21.4.2015 valt LuK Jannica Aalto till ny generalsekreterare. Hon inleder sitt treåriga mandat 25.5.2015 med en introduktionsperiod.

Jannica Aalto är 27 år, hon studerar kulturgeografi som huvudämne vid Helsingfors universitet. Aalto har en bred erfarenhet av universitetsförvaltningen, och av olika förtroendeuppdrag inom studentorganisationer. Bland annat har hon verkat som HUS styrelseordförande år 2012, som HUS styrelsemedlem år 2011 och som medlem i Helsingfors universitets styrelse från år 2014.

Generalsekreteraren managerar studentkårens verksamhet: till hens uppgifter hör bl.a. att ansvara för HUS operativ verksamhet och ekonomi samt att fungera som förperson för studentkårens sakkunniga och personal på ca 20 personer. Dessutom utvecklar generalsekreteraren HUS organisation och sköter den allmänna intressebevakningen samt PR-verksamheten.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt med cirka 27 000 universitetsstuderande medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren.

Ytterligare information:

Jannica Aalto
tfn 045 134 7636
jannica.aalto@helsinki.fi

General Secretary Katri Korolainen
tfn 0400 816 426
katri.korolainen@hyy.fi