Media och arkiv

Kandidatuppställningen inför delegationsvalet avslutades – antalet kandidater en tredjedel färre än 2009

21.09.2011

På HUS centralkansli vimlade det av valchefer på måndagsmorgonen, då kandidatanmälningsblanketterna för delegationsvalet skulle lämnas in.  
Kandidatuppställningen för valet den 18–19.10 avslutades på måndag kl.  
12. Antalet kandidatblanketter som lämnades in inom utsatt tid var 619, vilket är 299 färre än i det senaste valet år 2009, då antalet kandidater var 918. Tio olika grupperingar har ställt upp kandidater.

Så gott som alla grupperingar ställer upp färre kandidater i år. Bara HELP och Piraterna (Piraatit) har ökat antalet kandidater. Nationerna
(Osakunnat) ställer upp med det lägsta antalet kandidater på tio år,
161 st. Det är 200 färre än i föregående val (2009:362).

Gruppering                                              Kandidater 2011     Kandidater 2009     
HELP                                                                                             101                              75
HYAL                                                                                            116                            129
Liberaalinen vaaliliitto                                                                    2                                   3
Maailmanpyörä                                                                               92                            120
Oikea suunta                                                                                  92
Opiskelijademarit                                                                           24                               32
Osakuntien suuri vaalirengas                                                        161                            362
Samfinländerna (Perussuomalainen vaaliliitto)                                  3                                 3
Piraatit                                                                                            10                                 4
SNÄf r.f.                                                                                          18                               42

Mer information om val