Media och arkiv

Kanslersmöte: Gulnäbbskanslern Juuso träffade universitetets kansler Thomas Wilhelmsson

21.08.2014

HUS gulnäbbskansler Juuso Nieminen har träffat sin professionella förebild, kansler för Helsingfors universitet Thomas Wilhelmsson. På sitt möte diskuterade de två sina arbetsuppgifter och mottagandet av nya studenter på universitetet.

Universitetets kansler representerar universitetet i olika sammanhang. Kanslern deltar bland annat i statsrådets möten och företräder då hela det vetenskapliga samfundet i Finland. Kanslern utnämner också professorer och docenter och håller kontakt med instanser som gör donationer till universitetet. Wilhelmsson träffar främst studenterna på studentkårens och nationernas årsfester, men han önskar att han kunde möta dem också i andra sammanhang. Wilhelmsson, som tidigare varit rektor för universitetet, minns med värme den årliga tillställningen då rektorn skakar hand med de nyanlända studenterna.

Kansler Wilhelmssons eget gulnäbbsår inföll under en verkligt spännande tid, 1968. ”Det var en häftig tid politiskt sett, och det fanns mycket för en gulnäbb att förundras över. Ockupationen av Gamla studenthuset, demonstrationer och politiska diskussioner i Mässhallen, där tusentals studenter deltog. Och man lyssnade verkligen på studenterna”, berättar han. Wilhelmsson anser fortfarande att demonstrationer och påverkansarbete är en del av studentlivet.

Mottagandet av de nya studenterna har förändrats under decenniernas gång, anser Wilhelmsson. Till exempel kunde man fortfarande på 60-talet kasta ut studenter som stod i kön för att skaka hand med rektorn, ifall de inte var tillräckligt uppklädda i kostym eller klänning. Trots att gulnäbbarna knappast längre får ett lika trist bemötande finns det enligt kansler fortfarande mycket som kunde förbättras i välkomnandet av de nya studenterna. ”Det har länge varit på studentföreningarnas ansvar att sköta mottagandet. Universitetet borde bli bättre på detta, speciellt borde man försöka få de nya studenterna att få ett bättre grepp om studierna. Det här är också något som vi har försökt uppmärksamma på senare tid.”

Både kanslern och gulnäbbskanslern anser att gemenskapen på universitetsnivå är viktig, inte bara gemenskapen kring det egna ämnet eller den egna fakulteten. Wilhelmsson anser att universitetets ledning borde kommunicera budskapet att alla vi som finns på universitetet, från gulnäbbarna till ledningen, hör till ett universitet av världsklass, Helsingfors universitet. Enligt Wilhelmsson behövs det mera tvärvetenskaplighet, inte bara bland studenterna, utan också bland personalen.

Till sist vill kansler Wilhelmsson skicka en hälsning till alla nya studerande:
 ”Universitetet erbjuder fantastiska möjligheter. Tveka inte att utnyttja dem alla!”