Media och arkiv

Katri Korolainen-Virkajärvi HUS nya generalsekreterare

30.05.2012

Pressmeddelande 30.5.2012
Fritt för publicering

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har på sitt möte 30.5.2012 valt HuK Katri Korolainen-Virkajärvi till ny generalsekreterare. Hon inleder sitt treåriga mandat 4.6.2012 med en introduktionsperiod.

Katri Korolainen-Virkajärvi är 27 år, hon studerar Finlands och Nordens historia och ska utexamineras i juni. Korolainen-Virkajärvi har en bred erfarenhet av universitetsförvaltningen, och av olika förtroendeuppdrag inom studentorganisationer. Bland annat har hon verkat som FSF:s styrelseordförande år 2011 och HUS styrelseordförande år 2010.

Generalsekreteraren är ansvarig tjänsteinnehavare vid HUS. Till generalsekreterarens uppgifter hör bl.a. att ansvara för HUS verksamhet och verksamhetsekonomi samt att fungera som förman för studentkårens egen personal på ca 20 personer. Dessutom utvecklar generalsekreteraren HUS organisation och sköter den allmänna intressebevakningen samt PR-verksamheten.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt med cirka 30 000 universitetsstuderande medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren.

Mera information:
Katri Korolainen-Virkajärvi, 050 3447171
generalsekreterare Katariina Styrman, 0400 816 426