Media och arkiv

Kerttu Kaikkonen blir vår nya kanslisekreterare

21.06.2017

Vi har valt Kerttu Kaikkonen, 27, till studentkårens nya kanslisekreterare. Hon har tidigare jobbat vid, till exempel, utrikesministeriet och TutorHouse.

Kerttu är kandidat i humanistiska vetenskaper (engelsk filologi) och har för länge varit med olika föreningar både vid och utom universitet.

Kanslisekreteraren ansvarar bl.a. för studenkårens flera möteshandlingar och utförar uppdrag rörande handlingarna. Dessutom bistår hen studentkårens ledning med administration och arrangemang.

Kerttu börjar vid jobbet i 1.8, och förhållandet pågår tills 15.8.2019.