Media och arkiv

Knut på själen?

29.09.2015

Nu har studierna och studielivet kommit i gång för fullt – men det är inte alltid lätt att hitta balansen mellan liv och studier. Det lönar sig att söka hjälp i tid om orken inte räcker och studierna inte löper.

Du kan diskutera dina studier med din egen ISP-handledare eller studierådgivaren. På uni finns också studiepsykologer som kan hjälpa till exempel vid problem med studiemotivationen och studiefärdigheterna. Bekanta dig med studiepsykologernas arbete och kontaktuppgifter här.
 
Tveka inte att söka hjälp om du oroar dig för ditt mentala välmående. Varje år utnyttjar nästan var tionde studerande i huvudstadsregionen SHVS mentalvårdstjänster, som är gratis. Läs mer om SHVS mentalvårdstjänster och länktips här.
 
Förutom vårdmottagning ger SHVS också vård i grupper, i oktober börjar bland annat en sömngrupp och en livshanteringskurs om välmående i vardagen. Tyvärr är dessa bara på finska. Om du skulle önska en grupp på svenska kan du lämna in önskemål om detta via SHVS webbresponsblankett.
 
På webben finns också många självvårdsprogram som det lönar sig att använda. Oivamieli.fi är ett finskspråkigt gratisprogram från Jyväskylä universitet som hjälper en att vara närvarande i ögonblicket, slappna av och förstå sig själv. Den som har rätt att utnyttja SHVS tjänster kan använda sig av de finskspråkiga gratisprogrammen på Headsted.fi som bland annat kan hjälpa en att frigöra sig från stress, sova bättre, hitta sin livsriktning och slappna av.
 
Att leva på sjukdagpenning
Slösa inte bort studiestödsmånader på att vara sjuk, utan gå till en läkare om dina studier inte löper p.g.a. sjukdom. Läkarintyget kan du behöva vid uppföljningen av studieframgången, och om din sjukdom är långvarig kan du ansöka om sjukdagpenning. För att få sjukdagpenning ska läkaren ha konstaterat att du är fullständigt oförmögen att arbeta. Därför ska man i ansökan om sjukdagpenning inte längre bedöma eventuell förmåga att studera i viss mån, utan man ansöker om sjukdagpenning på grund av fullständig arbetsoförmögenhet. Nuförtiden får man studera lite också medan man lyfter sjukdagpenning, man får uppnå maximalt 40 procent av de uppsatta studiepoängsmålen. När du har   blivit frisk nog att studera på heltid igen ska du göra en ändringsanmälan till FPA. Läs mer om sjukdagpenning för studerande på FPA:s webbsidor.