Media och arkiv

Kom ihåg inkomstgränser för studiestöd!

17.02.2016

Återbetala extra stödsmånader för 2015 frivilligt innan slutet av mai, eller ansöka ny behandling av återkräv ifall du har fått ett felaktigt beslutsförslag om återkräv av stöd betalt under 2014.

Årsinkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad får ha högst 660 euro i inkomster och för varje månad utan stöd högst 1 970 euro. Inkomsterna kan tjänas in när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgräsen. Om dina inkomster är högre än din årinkomstgräns  du har fått för mycket stöd och det måste återbetalas. kom också ihåg att för varje stödmånad måste du få 5 studiepoäng, och för varje termin då du lyfter en enda stödmånad måste du få 20 studiemånad.

I år skickar FPA förslag om återkrav av studiestöd för studiestöd betalad i 2014. Inkomstkontrollen görs efter FPA har fått  uppgifter om dina skattepliktiga inkomster från skatteförvaltningen. FÖrra veckan skickade FPA beslutsförslag till 33 850 studerande. Stödet återkrävs högst till det belopp som du fått studiepenning och bostadstillägg under stödåret.

En 15 procents förhöjning läggs till återkravsbeloppet i enlighet med lagen om studiestöd. Om du är högskolestuderande återfår du inte de stödmånader som återkrävts. Därför lönar det sig att själv kontrollera sina inkomster för 2016 redan nu, och räkna hur manga stödmånader man kan lyfta. Överlopps stöd kan man antingen annulera eller återbetala frivilligt. Om man återbetalar stödet frivilligt innan slutet av mai året efter (dvs t.ex. senast 31.5.2016 för stöd betalt i 2015) höjar det årsinkomstgränsen, och man får använda återbetalade stödmånaderna igen. På FPA’s nätsidor finns det en räknare för egna inkomster: http://www.kela.fi/web/sv/e-tjanster_studerande_egna-inkomster

Om du fått ett beslutsförslag om återkrav kan du inom 30 dagar, senast 17.3.2016, begära ny behandling av ärendet. Det är skäl att göra en fritt formulerad begäran om ny behandling om du inlett studierna eller utexaminerats mitt under året och du fått en del av inkomsterna innan du började studera eller efter utexamineringen. Till begäran ska du foga intyg över de inkomster du haft utanför studietiden. Inkomsternas betalningsdag och belopp ska framgå av intygen.

För mer information se FPA’s nätsidor:
http://www.kela.fi/web/sv/egna-inkomster_om-du-inlett-studierna-eller-ut...
http://www.kela.fi/web/sv/inkomster-_egna-inkomster