Media och arkiv

Kom med i utskotten!

19.11.2014

I utskotten kan alla HUS-medlemmar delta i studentkårens verksamhet och påverka i frågor som rör studerande. Utskottsverksamhet kan handla om nästan vad som helst, från att organisera kulturevenemang till att debattera utbildningspolitik.

Utskotten för år 2015 organiserar sig nu på hösten och nu kan du anmäla dig till utskotten med denna blankett. Du kan också meddela om du är intresserad av någon viss uppgift i utskottet, eller om du inte kan delta i det valmötet. Anmäl dig före valmötena (datum och plats nedan). Du kan också gärna komma med när som helst under det kommande året genom att gå med på e-postlistan och bara komma på plats på ett möte. Anmälningar samlar vi för att det skulle vara lättare att uppskatta hur många som är intresserade av de olika posterna och för att direkt kunna ansluta alla till utskottens e-postlistor.

Mer information om utskotten: http://hyy.helsinki.fi/sv/studentk%C3%A5ren/organisation/utskott

Datum för de konstituerande mötena:

Utvecklingssamarbetsutskottet 25.11 kl. 18 (Sparre)
Frändefolksutskottet 2.12 kl. 18 (Batman)
Utskottet för gulnäbbsverksamhet 3.12 kl. 18 (Sparre)
Miljöutskottet 3.12 kl. 18 (Cajsa)
Utskottet för samhällspåverkande 4.12 kl 18 (Cajsa)
Föreningsutskottet 5.12 kl. 16 (Rydman)
Utbildningspolitiska utskottet  10.12 kl. 18 (Sparre)
Utskottet för campusodling 10.12 kl. 18 (Cajsa)
Kulturutskottet 11.12 kl. 18.30 (Sparre)

 

Se också nyheten om utskottsreformen: http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/utskotten-reformeras