Media och arkiv

Kom med i utskottsverksamheten!

21.01.2014

I utskotten kan alla HUS-medlemmar delta i studentkårens verksamhet och påverka i frågor som rör studenterna. Utskottsverksamhet kan handla om vad som helst, från att organisera kulturevenemang till att debattera utbildningspolitik. De flesta utskotten håller möten varannan vecka.

Anmäl dig till utskotten med denna e-blankett senast 31.1.2014. Meddela om du är intresserad av någon viss uppgift i utskottet, eller om du inte kan delta i det konstituerande mötet. Om du inte hinner anmäla dig före utgången av januari kan du komma till det konstituerande mötet ändå, eller ta kontakt med den styrelsemedlem som ansvarar för utskottet. Det går också att komma med i verksamheten när som helst under året, mötena är öppna för alla HUS-medlemmar.

Datum för de konstituerande mötena ser du i utskottspresentationerna här nedan. Alla konstituerande möten hålls i mötesrum Sparre på HUS centralkansli (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Den styrelsemedlem som ansvarar för respektive utskott når du på e-postadressen fornamn.efternamn (at) hyy.fi.

ESN-utskottet

Konstituerande möte 5.2.2014 kl. 19.00

ESN-utskottet hjälper utländska studerande att bekanta sig med studielivet i Finland. Utskottet är en del av det europeiska Erasmus Student Network.

http://blogs.helsinki.fi/esn-hyy/

https://www.facebook.com/EsnHyyHelsinki?fref=ts

Ansvarig styrelsemedlem: Toivo Laitinen

Föreningsutskottet

Konstituerande möte 10.2.2014 kl. 17.00

Är du intresserad av HUS breda föreningsfält? Har du en idé för att göra det ännu bättre? Utskottet ordnar bland annat kurser, bedömer föreningstävlingar och delar ut turer till Alinasalen. I år koncentrerar sig utskottet speciellt på att utveckla HUS kurser för föreningarna. Förutom det konstituerande mötet har utskottet en utskottsstart torsdag 20.2 på kvällen.

https://www.facebook.com/jarjestovaliokunta

Ansvarig styrelsemedlem: Mari Kyllönen

Tvåspråkighetsutskottet

Konstituerande möte 13.2.2014 kl. 18.00

Hur ser levande tvåspråkighet ut i universitetssamfundet? Hur ska man uppnå den? I utskottet diskuterar vi tvåspråkighetens betydelse och lyfter fram problemområden, exempelvis i fråga om undervisningen på svenska.

https://www.facebook.com/tvasprakighetsutskottet

Ansvarig styrelsemedlem: Mats Ittonen

Utvecklingssamarbetsutskottet

Konstituerande möte 4.2.2014 kl. 18.00

I utvecklingssamarbetsutskottet får du praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete! Utsam-utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt och beslutar om användningen av HUS projektmedel. Dessutom ordnar utskottet exkursioner och på hösten blir det en temavecka om utvecklingssamarbete. I utskottet kan du också diskutera utvecklingssamarbete i allmänhet och sprida information om varför det är viktigt.
http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/
https://www.facebook.com/HYYKehyvaliokunta?fref=ts

Ansvarig styrelsemedlem: Mats Ittonen

Utbildningspolitiska utskottet

Konstituerande möte 3.2.2014 kl. 18.00

Kom och och diskutera utbildningspolitik och påverka i både små och stora frågor som rör studierna. Vi tar upp många olika teman, från studenternas vardag till det nationella högskolesystemet, från studiehandledning till reformen av studentantagningen.

https://www.facebook.com/groups/147709798724931/?fref=ts

https://www.facebook.com/Opintoasiat?fref=ts
Ansvariga styrelsemedlemmar: Esa Tiusanen och Johanna Riitakorpi

Kulturutskottet

Konstituerande möte 12.2.2014 kl. 18.00

Kulturutskottet kläcker idéer och organiserar olika evenemang och annan kultur som en del av HUS verksamhet. I utskottet får du vara med om att ordna mösspåläggningen på Havis Amanda och liknande spektakel. Här har du chansen att kläcka nya idéer, skapa en annorlunda studentkultur och utveckla studentkårens evenemang så att de blir ännu intressantare och verkligen utgår från studenternas behov. Om studentkultur är din grej så är kulturutskottet något för dig.

https://www.facebook.com/groups/262298133857113/

Ansvarig styrelsemedlem: Aarni Suvitie

Frändefolksutskottet

Konstituerande möte 7.2.2014 kl. 17:00

Frändefolksutskottet stöder de finskugriska folkens strävanden att bevara sina språk och kulturer. Utskottet ordnar olika evenemang och fördelar medel från frändefolksinsamlingen till olika projekt, som bok- och musikprojekt.

https://www.facebook.com/groups/10854501060/?fref=ts

http://www.helsinki.fi/hyy/skv/
Ansvarig styrelsemedlem: Teemu Palkki

Tutorutskottet

Konstituerande möte 5.2.2014 kl. 17.00

I tutorutskottet får du planera och genomföra HUS tutorkurser och också påverka tutorverksamheten i övrigt. Den stora frågan i HUS i år är vad man kunde göra för att ge de nya studenterna ett ännu bättre välkomnande. Kom med för att kläcka idéer och planera och förverkliga dem i ett tvärvetenskapligt sällskap!

http://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/uudet-opiskelijat/tuutorivaliokunta
Ansvarig styrelsemedlem: Matleena Kosonen

Utskottet för samhällspåverkan

Konstituerande möte 11.2.2014 kl. 18.00

I utskottet för samhällspåverkan arbetar vi för att påverka stadsfrågor, boende, försörjning, hälsa och välmående samt likabehandling och jämlikhet. Våra påverkningsmetoder är allt från sitzar till gatuockupationer. Är något av våra teman viktigt för dig? Kom med för att visionera, debattera och agera!

https://www.facebook.com/HyyYhVa
Ansvariga styrelsemedlemmar: Sanni Laiho och Jaakko Rissanen

Miljöutskottet

Konstituerande möte 6.2.2014 kl. 18.00

Miljöutskottet samlar studerande vid Helsingfors universitet som är intresserade av miljöfrågor. Vi ordnar till exempel en miljömärkestävling och olika evenemang under sluta slösa-veckan, vi deltar i bilfria dagen och samarbetar med de miljöansvariga i föreningarna. Sätt dina goda idéer i omlopp, kom med och planera goda miljögärningar i miljöutskottet!

http://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/

https://www.facebook.com/groups/22298669144/?fref=ts

Ansvarig styrelsemedlem: Johanna Riitakorpi 

 

Under året grundas också olika kommittéer och arbetsgrupper, vi informerar om dem exempelvis i medlemsbrevet som skickas ut per e-post. Snart kommer vi att grunda åtminstone en kommitté för campusodlingar. Följ med informationen!