Media och arkiv

Kom med och påverka HUS verksamhet!

12.04.2017

Vad borde HUS verksamhet koncentrera sig på? Vilka angelägenheter borde studentkåren lyfta upp vid universitetet, i Helsingfors eller på riksnivå?
Hurdana borde våra åsikter vara t.ex. om terminsavgifter, studiebostäder eller studiestödet? Hurdan verksamhet borde HUS erbjuda sina medlemmar?

Under årets lopp förnyar HUS riktlinjerna för sin verksamhet och sammanställer dem till ett policydokument, som styr all verksamhet. Arbetet är fördelat i flera tema-arbetsgrupper, där både nuvarande tyngdpunkter och nya ideer tas upp angående HUS verksamhet.

Alla HUS medlemmar är välkomna till tema-arbetsgrupperna! Ifall du inte kan komma på det första mötet men vill vara med, kan du kontakta arbetsgruppens kontaktperson. Arbetsgrupperna sammankallas under våren.

Event i Facebook: https://www.facebook.com/events/1858995541022169/

Tema-arbetsgrupperna

Kontaktpersonernas e-postaddresser är av formen förnamn.efternamn@hyy.fi

Staden och boende (Joel Lindqvist) 2.5 kl. 17:00

Uppehälle och hälsa (Mikko Kymäläinen) 24.4 kl. 17:00

Utbildningspolitik (Minna Silvennoinen) 25.4 kl. 17:00

Föreningar (Matias Nurmi) 3.5 kl. 17:00, mötesrummet Seppele (Alkärrsgatan 11)

Kultur (Elina Nieminen) onsdag 26.4 kl. 18:00, mötesrummet Sparre (Mannerheimvägen 5A, 2. vån.)