Media och arkiv

Kontrollräkningen av rösterna vid delegationsval ändrade inte mandatfördelningen

16.11.2012

Valresultatet för delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) den 6–7 november fastställdes på centralvalnämndens möte igår, torsdag 15.11 efter att kontrollräkningen blev klar.

Kontrollräkningen ledde bara till små förändringar som inte påverkade styrkeförhållandena mellan grupperingarna. Ämnesföreningarnas sammanslutning HYAL är med sina 22 mandat den klart största grupperingen i delegationen. Nationerna och HELP (medicin-, odontologi-, veterinärmedicin- och juridikstudenter samt de utländska studenternas förening Tsemppi Group)  förlörade ett mandat var. De har nu 9 mandat var. Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf häll sin ställning med 2 mandat.

Obunden Vänster och De Gröna vid HUS vann ett mandat var. Obunden vänster har nu 7 mandat, De Gröna vid HUS 6. Keskeiset förlorade ett mandat. Kokoomusopiskelijat och Socialdemokratiska studenter  håll sin ställning.
Det slutgiltiga valresultatet och en förteckning över delegationens medlemmar finns på HUS valsidor, www.hyy.fi/val (> resultat).  Resultatet för alla kandidater finns på resultsidan: http://vaalitulos.hyy.fi/2012/

HUS delegation har 60 medlemmar. Delegationen beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp de stora riktlinjerna för verksamheten. Den nya delegationen inleder sitt arbete 1.12.2012 och dess mandatperiod är undantagsvis bara ett år.

Mandatfördelningen i delegationen, fastställd i kontrollräkningen (förändring jmf med 2011):
HYAL: 22 (+1)
HELP: 9 (- 1)
Osakuntalainen vaalirengas: 9 (-1)
Maailmanpyörä / Obunden vänster: 7 (+1)
Maailmanpyörä / De Gröna vid HUS: 6 (+1)
Oikea suunta/ Kokoomusopiskelijat: 3 (-)
Oikea suunta / Keskeiset: 1 (-1)
Oikea suunta/ Salo, Tuomas : 0 (-1)
Socialdemokratiska studerande: 1 (-)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf: 2 (-)
Liberaalinen vaaliliitto: 0
Piraatit: 0
Perussuomalainen vaaliliitto: 0