Media och arkiv

Kontrollräkningen av rösterna vid HUS delegationsval ändrade inte mandatfördelningen: ämnesföreningarnas ställning stark

28.10.2011

Pressmeddelande 28.10.2011
Fritt för publicering

Valresultatet för delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) den 18–19 oktober fastställdes på centralvalnämndens möte igår, torsdag 27.10 efter att kontrollräkningen blev klar.

Kontrollräkningen ledde bara till små förändringar som inte påverkade styrkeförhållandena mellan grupperingarna. Ämnesföreningarnas sammanslutning HYAL är med sina 21 mandat den klart största grupperingen i delegationen. HELP (medicin-, odontologi-, veterinärmedicin- och juridikstudenterna samt utländska studerande) stärkte sina ställningar och har tillsammans med ämnesföreningarna således majoritet i HUS delegation.

Av de politiska grupperingarna var det bara valförbundet Keskeiset som stärkte sin ställning och fick två platser i delegationen. Delegationens största politiska gruppering är Obunden vänster med sex mandat.

Det slutgiltiga valresultatet och en förteckning över delegationens medlemmar finns på HUS resultsidan.

HUS delegation har 60 medlemmar. Delegationen beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp de stora riktlinjerna för verksamheten. Den nya delegationen inleder sitt arbete 1.12.2011 och dess mandatperiod är undantagsvis bara ett år.

Mandatfördelningen i delegationen, fastställd i kontrollräkningen (förändring jmf med 2009):

HYAL: 21 (+3)
Osakuntien suuri vaalirengas: 10 (-2)
Maailmanpyörä / Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster: 6 (-)
Maailmanpyörä / HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS: 5 (-1)
HELP: 10 (+ 2)
Oikea suunta/ Leijonat 1, 2 & 3: 3 (-)
Oikea suunta / Keskeiset: 2 (+1)
Oikea suunta/ KD-opiskelijat: 0 (-1)
Opiskelijademarit - Studerande sossar: 1 (-)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf: 2 (-1)
Liberaalinen vaaliliitto: 0
Piraatit: 0
Perussuomalainen vaaliliitto: 0


Mera information:
HUS generalsekreterare Katariina Styrman, 0400 816 426, katariina.styrman@hyy.fi

Centralvalnämndens ordförande Maija Jäppinen, 050 414 7986, maija.jappinen@helsinki.fi

HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. Studentkåren verkar som medlemmarnas intresse-, service- och medborgarorganisation samt som central- och serviceorganisation för de ca 250 föreningar som verkar inom HUS.