Media och arkiv

Korstryck – Undersökning om förvärvsarbete, arbetserfarenheter och facklig organisering bland studerande vid Helsingfors

26.04.2011

Tid: Tisdag 26.4 kl. 11:00

Plats: Fakultetssalen i Gamla studenthuset (2 vån.), Mannerheimvägen 3, Helsingfors

Välkommen med på information och diskussion om studenters förvärvsarbete och arbetserfarenheter.

Under höstterminen 2010 förvärvsarbetade ungefär 70 procent av studenterna vid Helsingfors universitet. Det främsta skälet till att man förvärvsarbetar under studierna är för att skaffa sig oundgänglig utkomst. Ett annat vanligt motiv är att man vill få arbetserfarenhet. Ungefär 90 procent av studenterna anser att tidigare arbetserfarenhet, kunnande och kontakter spelar en stor roll för framgången på arbetsmarknaden.

Studenternas erfarenheter av själva arbetet är huvudsakligen positiva. Bland de positiva sakerna nämndes speciellt sammanhållningen i arbetsgemenskapen, arbetets flexibilitet och meningsfullhet.

På pressinformationen offentliggörs en undersökning om förvärvsarbete, arbetserfarenheter och facklig organisering bland studerande vid Helsingfors universitet. Undersökningen har gjorts av forskaren Teemu Kemppainen vid Studentforskningsstiftelsen Otus rs och den är resultatet av ett samarbete mellan Servicefacket PAM och Studentkåren vid Helsingfors universitet. Initiativet till samarbetet kommer från HyPa ry (Helsingin yliopiston opiskelijat palvelualoilla).

Tidtabell:

11.00 Servicefacket PAM, 1 vice ordförande Jaana Ylitalo

11.05 Studentkåren vid Helsingfors universitet, styrelseordförande Leena Pihlajamäki

11.10 Presentation av undersökningen, Teemu Kemppainen, Studentforskningsstiftelsen OTUS rs

11.30 Kommentar, FD, docent Anna-Maija Lehto, Statistikcentralen

11.45 Frågor och diskussion

12.00 Avslutning

Intervjuer med forskaren och förvärvsarbetande studerande kan göras genast efter presentationen.

Undersökningen finns på webben på adressen:

http://hyy.helsinki.fi/tiedostot/PAM%20Opiskelijatutkimus%20LR.pdf