Media och arkiv

Kungörelse för nyval 15–16.12.2015

12.11.2015

Kungörelsen om val av studentrepresentanter i Helsingfors universitetets förvaltning finns här: https://hyy.helsinki.fi/sv/uni-och-samh%C3%A4llet/p%C3%A5verka-vid-unive....

HUS centralvalnämnd måste ogiltigförklara valet av studentrepresentanter i förvaltningen 3–4.11.2015 på grund av att alla röstberättigade inte kunde rösta i valet. Orsaken till det var att röstlängden över valbara och röstberättigade studenter var bristfällig.

Felen i röstlängden är nu korrigerade i samarbete med universitetets centralförvaltning, och centralvalnämnden har kunnat försäkra sig om att röstlängden för det nya valet är korrekt. Centralvalnämnden beslöt på sitt möte 4.11.2015, efter att omröstningen hade avslutats, att förkasta valresultatet, eftersom det i röstlängden saknades studerande som under valet stod i arbetsförhållande till universitetet.

Studentkårens centralvalnämnd beklagar att resultatet i valet 3–4.11 måste ogiltigförklaras och understryker att centralvalnämnden och studentkåren bär ansvar för att den felaktiga röstlängden godkändes. HUS och universitetet har tillsammans granskat sin praxis för uppgörande av röstlängden och har nu kunnat försäkra sig om att den är korrekt.

Nyval hålls 15–16.12.2015 vid teologiska fakulteten (för kandidaterna till fakultetsrådet och universitetskollegiet), vid humanistiska fakulteten (för kandidaterna till fakultetsrådet, universitetskollegiet samt institutionsrådet vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning) samt vid statsvetenskapliga fakulteten (för kandidaterna till fakultetsrådet). Vid alla andra enheter kunde studentrepresentanterna väljas utan val och centralvalnämnden fastställde valet av dem redan 27.10.2015.

Kandidater och väljare vid teologiska, humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna kan kontrollera sin valbarhet och rösträtt på adressen https://vaalit.hyy.fi eller på HUS centralkansli (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).

Mera information:
Anu Aarnio, ordförande för HUS centralvalnämnd
tfn 050 303 7627
anu.aarnio@gmail.com