Media och arkiv

Låt oss tillsammans göra vår gemenskap mera internationell och jämlik

05.01.2017

"Utländska studenter och personal skriver vår framtid! Varför? För att de spelar en så viktig roll i att påverka vår konkurrenssituation i förhållande till andra internationella universitet. Vi har inte råd att låta bli att utnyttja dem, i sista hand är det attityden som avgör, också bland oss språkmänniskor: sluta vara rädd, våga börja använda språk!”
– Ulla Tuomarla, prefekt för institutionen för moderna språk.

De utländska studenterna är en viktig del av universitetsgemenskapen. Det faktum att universitetets förvaltningsspråk är finska och svenska får inte utgöra ett hinder för utländska studerande och lärare eller annan personal att delta i att sköta våra gemensamma angelägenheter.

Det är en utmaning för oss alla att se till att utländska studerande och anställda har lika möjligheter att delta i beslutsfattandet. I år har vi på HUS satsat på att ge dem ökade möjligheter att delta och den vägen integreras i gemenskapen, men ännu finns det mycket att göra.

Vi vill alltså uppmuntra och uppmana andra att delta i talkot och komma på konkreta lösningar för att utländska studerande och anställda också ska kunna bidra till att bygga upp en jämlik universitetsgemenskap. När allt kommer omkring handlar det om ganska små saker, men ett litet steg för en finskspråkig kan vara en stor sak för de medlemmar av vår gemenskap som inte talar finska.

Det är viktigt att alla, från studerande till professorer, kan påverka beslutsfattandet på universitetet, oavsett språk. HUS har sammanställt anvisningar om hur utländska studerande och anställda som inte nödvändigtvis talar finska eller svenska kan bli en del av universitetsgemenskapen, också i fråga om förvaltningen.

”Utländska studerande vid universitetet vill vara delaktiga i universitetsförvaltningen, men för att de på allvar ska integreras krävs det att förvaltningen sträcker ut en hand. Om programmen är intresserade av att få de utländska studenterna att delta förvaltningen måste de bli mindre ovilliga att kommunicera och hålla möten på engelska.”
– Lea Urpa, forskarstuderande, institutet för molekulärmedicin (FIMM)