Media och arkiv

Lauri Jurvanen vikarierar HUS:s sakkunnig med ansvar för boende-, stads- och hälsofrågor under familjeledighet

14.06.2013

Styrelsen vid HUS har valt Lauri Jurvanen till sakkunnig med ansvar för boende-, stads- och hälsofrågor för visstidsanställning under familjeledighet.  Jurvanen kommer att ha huvudansvaret för boende-, hälso- och stadsfrågor för såväl inhemska som utländska studerande. I arbetet ingår till exempel att hålla kontakt med Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse, Studenternas hälsovårdsstiftelse, universitetet, kommunerna i huvudstadsregionen och andra för studenternas viktiga påverkare.

Jurvanen börjar jobbet 5.8.2013.