Media och arkiv

Ledningen för Helsingfors universitet och studenterna: nedskärningarna i studiestödet försvårar och fördröjer studierna

09.03.2016

STÄLLNINGSTAGANDE 9.3.2016

Studenterna vid Helsingfors universitet, universitetets kansler Thomas Wilhelmsson och prorektorn med ansvar för studieärenden Keijo Hämäläinen varnar regeringen för följderna av en nedskärning av studenternas försörjning. Om studiepenningen skärs ned och studielånets andel av studiestödet ökar uppmuntrar det studenterna till att arbeta allt mera vid sidan av studierna, inte till att bli utexaminerade inom utsatt tid. Tvärtemot regeringens målsättningar leder en nedskärning av studiestödet till att studietiden förlängs och till att studenterna inte kan koncentrera sig på studierna fullt ut.

– Det främsta syftet med studiestödet är att det ska uppmuntra till studier. Genom att trygga försörjningen under studietiden kan man säkra att alla har möjlighet att studera, oavsett bakgrund eller förmögenhet, påpekar HUS styrelseordförande Susanna Jokimies.

Genom att skära ned på finansieringen till universiteten har regeringen redan visat att den är ointresserad av att skapa förutsättningar för långsiktigt vetenskapligt arbete och universitetsstudier av hög kvalitet.

Utbildningsnedskärningarna påverkar obönhörligen undervisningens omfattning och kvalitet, men speciellt riktar de sig mot stödtjänster och förvaltning, som behövs för att säkra att studierna löper smidigt, så att studenterna kan bli utexaminerade. Att ta emot nya studerande, ge arbetslivsvägledning, erbjuda bibliotekstjänster eller ens registrera studieprestationer sker inte av sig självt, för det krävs kompetent och professionell personal.

– För samhället är det en god investering att ge studenterna möjlighet att studera koncentrerat och målmedvetet, så de inte tvingas arbeta under terminerna av ekonomiska skäl. Man borde inte behöva anpassa studierna efter arbetet – det drabbar både studenterna och lärarna, säger Keijo Hämäläinen, prorektor med ansvar för studieärenden vid HU.

Både nedskärningarna inom utbildningen och inbesparingarna i studiestödet drabbar speciellt Helsingfors universitet och studenterna i huvudstadsregionen.

Var tredje studerande i Nyland som får studiestöd och bostadstillägg lägger redan nu båda delarna, och mer därtill, på att betala de högsta hyrorna i landet. För var tionde studerande vid Helsingfors universitet har ekonomiska problem visat sig vara det viktigaste skälet till att studierna drar ut på tiden.

Studentbostäderna räcker till för ungefär en fjärdedel av högskolestudenterna. Användningsgraden i Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas ligger på 99 procent; hela tiden står 3000 studerande i kö för en bostad.

– I många branscher är sysselsättningsläget osäkert och då man måste ta stora lån för att skaffa ens en anspråkslös bostad är det mycket förståeligt att folk är rädda för att studera på skuld. Jag är övertygad om att ett försvagande av studiestödet kommer att bidra till att studierna drar ut på tiden, konstaterar Thomas Wilhelmsson, kansler för Helsingfors universitet.

Om studiestödet minskar kommer allt färre att ha råd att studera på heltid. Då finns det två alternativ: att arbeta eller att skaffa sig en skuld på 20 000 euro för att få sin magisterexamen.

Alla bör ha ekonomiska förutsättningar och ro att studera på heltid och få sin examen inom utsatt tid, oavsett förmögenhet. Därför måste man säkra att studenterna får tillräcklig försörjning och avstå från nedskärningarna i studiestödet.

Susanna Jokimies, styrelseordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Thomas Wilhelmsson, kansler, Helsingfors universitet
Keijo Hämäläinen, prorektor, Helsingfors universitet

Ytterligare information:
Susanna Jokimies, HUS styrelseordförande
tfn 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi