Media och arkiv

Levande tvåspråkighet! Elävää kaksikielisyyttä! HUS delar ut Hbl utanför Porthania på fredag

04.11.2011

Tvåspråkighetsutskottet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) delade ut Hufvudstadsbladet utanför Porthania (Universitetsgatan 3) på fredag morgon  för att uppmärksamma Svenska dagen, som infaller på söndag. Med jippot ville utskottet fästa uppmärksamhet vid tvåspråkigheten och liva upp tvåspråkigheten vid universitetet.

Trots att universitetet officiellt är tvåspråkigt finns det ännu mycket som borde utvecklas. Studentkåren har exempelvis arbetat för bättre möjligheter att tentera på svenska vid universitetet, så att alla ska ha samma förutsättningar att göra framsteg i studierna.

”Såhär inför Svenska dagen vill vi framföra en önskan om äkta och reell tvåspråkighet på universitetet: att studier och information verkligen ska fungera på två språk och att översättningar, då sådana behövs, ska vara av god kvalitet”, förklarar Petri-Tapio Heikkonen, ordförande för HUS tvåspråkighetsutskott.

HUS tvåspråkighetsutskott har redan i tio års tid arbetat för levande tvåspråkighet i studentkåren och på universitetet. Under hösten ordnar utskottet bland annat en exkursion som är öppen för alla och en filmkväll som fördjupar sig i tvåspråkighetstemat. Utskottet vill också framöver hitta nya sätt att arbeta för att språken ska kunna mötas på ett naturligt sätt både på universitetet och i samhället.

Mera information:
HUS socialpolitiska sekreterare Annika Häggblom, tfn 050 543 9608, annika.haggblom(at)hyy.fi
HUS styrelsemedlem Marika Ikkala, tfn 050 595 0327, marika.ikkala(at)hyy.fi