Media och arkiv

Många HUS-medlemmar invaldes i kommunfullmäktigen i Södra Finland!

11.04.2017

I kommunalvalet var 59 HUS-medlemmar uppställda i Helsingfors – alltså till och med 5 % av kandidaterna. Alviina Alametsä, Fatim Diarra, Petra Malin, Otto Meri, Dani Niskanen och Daniel Sazonov blev valda. Till ersättarplats nådde Tarik Ahsanullah, Toni Ahva, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sirkku Ingervo, Marianna Kupias, Matilda Merenmies,  Karin Palmén, Amanda Pasanen och Sameli Sivonen.

I Esbo blev HUS-medlemmarna Henrik Vuornos och Teemu Lahtinen invalda och Sara Saramäki uppnådde ersättarplats. I Vanda blev Sakari Rokkanen invald i fullmäktige och Helen Josefsson uppnådde ersättarplats. Utanför huvudstadsregionen blev Anita Westerholm i Raseborg, Derya Özgün i Riihimäki, Heli Lehtelä i Orimattila och Sofia Nevalainen i Lovisa invalda.

Grattis till alla invalda!