Media och arkiv

Medlemsbulletinen 18/2012

19.10.2012

HUS medlemsbulletinen publiceras på finska, svenska och engelska.

Mera om HUS evenemanger i vår evenemangskalender.

1 Studenternas kommunalvalspanel 22.10
2 Kommunalvalet kommer - info om kandidaternas åsikter på HUS webbsidor!
3 Sök en lämplig kandidat med kandidattestet
4 "Etnoporno" på Kansallisteatteri 20.10 och 23.10: jättebilliga biljetter för
HUS-medlemmar
5 Bli HUS representant i Hoas delegation!
6 Lyft fram bra lärare!
7 Studentkåren belönar årets bästa utländska lärare 2012
8 Hitta på ett namn för projektet "Studentens första studieår" och vinna ett paket
biobiljetter!
9 Din idé, gemensamt ansvar
10 Ditt föreningsevenemang kan bli en del av HUS årsfestveckor!
 

=============================================

1 Studenternas kommunalvalspanel 22.10

Vet du inte ännu vem du ska rösta på i kommunalvalet?

Studenternas  kommunalvalspanel hålls i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) måndagen
22.10 kl. 18-20. Kom med och träffa kandidater och lyssna på höstens mest ohämmade debatt!

I panelen brottas helsingforsiska kommunalvalskandidater huvudsakligen på finska -
panelernas sammansättning publiceras inom kort på evenemangets Facebook-sida:
https://www.facebook.com/events/535465503146402/.

Kl. 18-19 behandlas teman som boende, stadskultur och lokal demokrati och
kl. 19-20 diskuteras kollektivtrafik, cykling, service och campus.

Cafe Vanha håller öppet hela kvällen.

Lokalen är tillgänglig (med ramp) via Cafe Vanhas dörr mot Brunnsgården. Det finns en låg
tröskel vid dörren.

Valdebatten ordnas av student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen. Evenemanget
stöds av projektet World Student Capital.

Mera information: HUS styrelsemedlem Hanna Hannus, hanna.hannus@hyy.fi, tfn 050 576 5073

=============================================

2 Kommunalvalet kommer - info om kandidaternas åsikter på HUS webbsidor!

Hur många studentbostäder byggs det i din hemkommun? Satsar man mera på
parkeringsplatser än på cykelfiler i staden? Kommer man i framtiden med metro till campus?

Det här är exempel på sådana frågor som du kan påverka genom att rösta i kommunalvalet.
Den egentliga valdagen är söndagen 28.10 och förhandsröstningen är 17-23.10.

HUS har samlat ett heltäckande infopaket om kommunalvalet på adressen www.hyy.fi/staden.
På de här sidorna hittar du info om att rösta i kommunalvalet, om stadens
beslutsfattande, om de studerandes valevenemang och om de teman HUS arbetar för. Sidorna
ger också information om kandidaternas åsikter om tre teman som intresserar studerande
vid Helsingfors universitet.

Glöm inte att rösta i kommunalvalet!

=============================================

3 Sök en lämplig kandidat med kandidattestet

I HUS delegationsval 6-7.11 väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen,
som har 60 medlemmar. Delegationen drar upp de stora riktlinjerna för studentkåren: hur
man ska använda pengar och vad man ska göra. Bland annat beslutar delegationen om
studentkårens budget och utser studentkårens sturelse och presidium. Röstberättigade I
valet är alla HUS medlemmar. Genom att rösta kan du påverka vad HUS ska fokusera på.
Förutom på de egentliga valdagarna kan man också förhandsrösta 31.10-1.11.

Närmare uppgifter om antalet kandidater i de olika valringarna och - förbunden samt den
nuvarande delegationens sammansättning finns på adressen hyy.fi/val. Sin egen kandidat
kan man hitta med hjälp av delegationsvalens kandidattest på www.hyy.fi/vaalikone

Man kan utnyttja sin rösträtt i sammanlagt 14 vallokaler på Helsingfors universitets fyra
campus och i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir
klart under valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) sent på onsdagskvällen den
7 november.

=============================================

4 "Etnoporno" på Kansallisteatteri 20.10 och 23.10: jättebilliga biljetter för
HUS-medlemmar

Kansallisteatteri erbjuder HUS medlemmar biljetter till pjäsen Etnoporno på
Kansallisteatteris Omapohja lördag 20.10 kl. 19.00 och tisdag 23.10 kl. 19.00 till priset
10 ?/biljett! Rabattbiljetterna reserveras på nummer 010 7331 331 (ange koden
"yliopisto"), antalet är inte begränsat. Föreställningen är på finska, mera info om
pjäsen på finska ovan.

=============================================

5 Bli HUS representant i Hoas delegation!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat
Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas.
HUS söker nu fyra ordinarie medlemmar och fyra suppleanter till Hoas delegation för
verksamhetsperioden 2013-2014.

Delegationens viktigaste uppgifter är att utse och övervaka Hoas styrelse, fastställa
budgeten, verksamhetsprogrammet och bokslutet samt att besluta om åtgärder med anledning
av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Delegationen fastställer också
verksamhetsplaner på längre sikt. Till Hoas delegation hör 37-40 medlemmar och den
sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Medlemskapet i Hoas delegation är
ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Ansökningstiden går ut 28.10. Mera information om förtroendeuppdraget och
ansökningsinstruktioner:
http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/bli-hus-representant-i-h...

=============================================

6 Lyft fram bra lärare!

Känner du någon alldeles fantastisk lärare eller lysande föreläsare? Någon som inspirerar
med strålande föreläsningar och konstruktiv feedback?

Den pärlan ska du nominera till mottagare av priset En Bra Lärare ? Magister Bonus.
Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. Alla medlemmar och
medlemsföreningar i universitetssamfundet får lämna in förslag. Mera information om hur
ansökan görs och om kriterierna för priset finns på HUS ingångssida eller direkt på:

http://hyy.helsinki.fi/sv/för-studerande/att-studera-på-universitetet

Förslag med motiveringar skall vara HUS tillhanda senast fredag 19.10.2012 klo 12:00
adressen är HUS/Styrelse, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS eller per e-post
till adressen kirjaamo@hyy.fi.

Mera information: Suvi Pulkkinen tel. 050 543 9611 (suvi.pulkkinen@hyy.fi).

=============================================

7 Studentkåren belönar årets bästa utländska lärare 2012

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som
annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska?
Om ja, föreslå honom/henne för studentkåren.

Förslagen ska lämnas in före den 5 november till adressen HUS/Styrelse, Mannerheimvägen 5
A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS eller per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi.

Mera information fås av HUS websida eller av styrelsemedlem Aino Jones, tel. 050 595
0327, aino.jones@hyy.fi

=============================================

8 Hitta på ett namn för projektet "Studentens första studieår" och vinna ett paket biobiljetter!

I början av år 2012 inleddes ett projekt vid universitetet som koncentrerar sig på
studentens första studieår. Syftet med projektet är att stöda studenterna med deras
engagemang i studierna och integrationen i universitetsgemenskapen under det första
studieåret. Med projektet strävar universitetet till att utforma det första studieåret
till en ur studenternas synvinkel funktionell och samtidigt upplevelserik helhet.

Nu söker vi efter ett medryckande namn för projektet. Namnet för gärna fungera på tre
språk (FI, SVE, EN) och i bästa fall beskriva det första studieåret, engagemanget i
studierna och känslan av tillhörighet i universitetsgemenskapen. Bland deltagarna lottar
vi ut två paket biobiljetter, á fem biljetter. Namnet för projektet publiceras under
hösten 2012 på universitets nya intranät Flamma.

Delta i tävlingen via en elektronisk blankett senast 28.10.2012:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38084/lomake.html
Mer information om projektet finns på universitets nya intranät Flamma:
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...

=============================================

9 Din idé, gemensamt ansvar

Företagen inom HUS Gruppen letar efter fler sätt att dra sitt strå till stacken i fråga
om ansvarsfullhet. Alla idéer med vilkas hjälp våra företag ytterligare kan förbättra sin
ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella ansvarsfullhet, mottas med öppna armar.

Vi är tacksamma för alla förslag, men de förslag som belönas, väljs bland sådana som
inlämnats av medlemmar i HUS eller anställda inom HUS eller HUS Gruppen. Det bästa
förslaget kan vinna upp till 1000 euro. Priset kan delas i högst tre delar, om det inte
finns något förslag som är klart bättre än de andra.
Du kan delta i tävlingen under tiden 1.10. ? 30.11.2012 på adressen
www.hyy.fi/vastuullisuuskilpailu. De vinnande förslagen utses senast 28.2.2012 och
resultatet publiceras på HUS Gruppens webbplats i mars 2013. Vinnarna underrättas också
personligen.
Mera information: http://www.hyy.fi/vastuullisuuskilpailu/

=============================================

10 Ditt föreningsevenemang kan bli en del av HUS årsfestveckor!

Bästa föreningar som verkar inom HUS! HUS firar sina årsfestveckor 19-28.11 och under den
tiden vill HUS erbjuda medlemmarna ett så mångsidigt program som möjligt. Ska er förening
under den tiden ha något evenemang som är öppet för alla som vi kunde ta med i HUS
program för årsfestveckorna? Om svaret är ja ska ni kontakta HUS sakkunnig-producent
(kultur) Ville Sinnemäki (ville.sinnemaki@hyy.fi, 050 537 2831) helst senast den 28.10,
så ser vi om vi kan ha ett samarbete.

=============================================