Media och arkiv

Medlemsbulletinen 19/2012

30.10.2012

M E D L E M S B U L L E T I N E N 19/2012

1 Delegationsval 2012: förhandröstning 31.10-1.11, valdagar 6-7.11
2 Delegationsvals valvaka 7.11 (i Gamla studenthuset)
3 Mångsidigt program under HUS årsfestveckor 19-28.11
4 Ateneums temadag Konst åt oss! kommer igen den 28.11
5 Välkommen att fira HUS 144:e årsfest!
6 Ansökninstiden för stipendier och bidrag börjar snart - ansökningstiden 24.10-14.11.2012
7 Bli HUS representant i Hoas delegation!
8 Kom med och utveckla nya lösningar till miljöfrågor 13.11.
9 Din idé, gemensamt ansvar
10 Studentkåren belönar årets bästa utländska lärare 2012

Mera om HUS evenemanger.


 

1 Delegationsval 2012: förhandröstning 31.10-1.11, valdagar 6-7.11

Nu är det dags att rösta! Förhandsröstningen för HUS delegationsval hålls 31.10-1.11. De egentliga valdagarna är 6-7.11. I valet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade i valet är alla studentkårens medlemmar, det vill säga närmare 30 000 studerande.

Delegationen beslutar om ekonomiska frågor i studentkåren, bland annat om årsbudgeten på cirka fyra miljoner euro och om köp och försäljning av fastigheter. Delegationen ställer upp de centrala målsättningarna för studentkårens företagsverksamhet och utser bland annat chefredaktören för Ylioppilaslehti, studentkårens presidium, styrelse och generalsekreterare. Den nya delegationen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.12.2012.

Förhandsröstning 31.10-1.11 kl. 11-17:
Centrumcampus, Porthania (Universitetsgatan 3) Campus Vik, Infocentret (Viksbågen 11) Campus Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a) Campus Mejlans, Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4) Kajsahuset (Fabiansgatan 30)

Egentliga valdagar 6-7.11 kl. 10-18:
UniCafe Studentplatsen (Mannerheimvägen 3 C) Universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33) Porthania (Universitetsgatan 3) Forsthuset (Unionsgatan 40) Kajsahuset (Fabiansgatan 30) Lärocentret Minerva (Brobergsterrassen 5 A) Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4) Odontologiska institutionen (Mannerheimvägen 172 / Brånakärrsvägen 9) Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a) Exactum (Gustaf Hällströms gata 2 b) Infocenter (Viksbågen 11) EE-huset (Agnes Sjöbergs gata 2) Institutionen för miljöekologi (Niemenkatu 73, Lahtis) Vasa universitet (Universitetsstranden 7, Vasa)

Vallokalerna utanför Helsingfors, d.v.s. i Lahtis och Vasa, är öppna båda de egentliga valdagarna kl. 10.00-16.00.

Mera information: www.hyy.fi/val

=============================================
2 Delegationsvals valvaka 7.11 (i Gamla studenthuset)

Delegationsvalen kulminerar i en valvaka i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) den 7 november  från kl. 18. Alla är välkomna att delta i valvakan.

Under kvällens lopp följer vi med rösträkningen och hör valchefernas och kandidaternas funderingar kring valet.
Https://www.facebook.com/events/431899990206998/

=============================================
3 Mångsidigt program under HUS årsfestveckor 19-28.11

HUS fyller 144 år måndagen den 26.11 och födelsedagen firas som vanligt med årsfestveckor. Under 10 dagar blir det massor av mångsidigt program och för HUS-medlemmar är inträdet alltid antingen gratis eller mycket lågt. Några plock ur programmet finns på finska ovan, och hela programmet publiceras nästa vecka (även på svenska) på www.hyy.fi/vuosijuhla. Välkommen med och fira!

=============================================
4 Ateneums temadag Konst åt oss! kommer igen den 28.11

Temadagen Konst åt oss! som riktar sig till studenterna hålls på Ateneum onsdag 28.11. I år ordnas temadagen redan för femte gången. Med studentkortet kommer man gratis in på Ateneum. Det intressanta programmet anknyter till utställningen 52 själar som öppnas kort före temadagen. Utställningen presenterar lyriska, mystiska och sinnliga naturtolkningar av bl.a. några av målarkonstens stora mästare som Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin och Wassily Kandinsky.

På programmet för Konst åt oss!-dagen står bl.a. utställningspresentationer, en nonstop-verkstad och skrivargruppen Tapiiris diktporträtt som görs personligen till mottagaren. Akademiska Sångföreningens pop up-kvartett underhåller i utställningssalarna och kvällen kulminerar i ett gatudansjam i restaurang Tablo, där UrbanApa feat. SADE ser till att stämningen är hög. Dessutom har Ateneum-restaurangen Tablo och Ateneum Shop studentvänliga erbjudanden hela dagen, och vid utgången får de 500 första en överraskning att ta med hem.

Temadagen Konst åt oss! Har blivit väldigt populär och den är ett samarbete mellan Ateneum, HUS, Lyyra HOK-Elanto och Helsingin Sanomat. Dagens exakta program publiceras på HUS webbplats nästa vecka.

=============================================
5 Välkommen att fira HUS 144:e årsfest!

I år fyller HUS 144 år, och årsfestveckorna kulminerar måndagen den 26.11 i den värdiga men ändå uppsluppna årsfesten i Gamla studenthuset. Årsfesten firas under traditionella akademiska former, och alla HUS medlemmar är varmt välkomna med!

Årsfesten börjar med cocktails och hälsningar kl. 16.30 i musiksalen i Gamla studenthuset. Festsupén serveras kl. 18.30 i festsalen, och festtalet hålls av före detta chefredaktören för 100-årsjubilerande Ylioppilaslehti, förlagschef Jan Erola.

Man kan anmäla sig till festen fram till 15.11 på www.hyy.fi/vuosijuhla. Festen kostar 75 euro för HUS-medlemmar och 85 euro för andra (alkoholfritt supékort 65/75 euro). Kvällens klädkod är högtidsdräkt eller mörk kostym med akademiska ordnar och förtjänsttecken. Välkommen med och fira!

Mera information: årsfestmarskalk Janne Lardot (vuosijuhla@hyy.fi, tfn 040 7070 249).

=============================================
6 Ansökninstiden för stipendier och bidrag börjar snart - ansökningstiden 24.10-14.11.2012

Ansökningstiden för följande stipendier och bidrag börjar snart: stipendier för att slutföra pro gradun, bidrag för studerandeföreningar och studiecirklar. Ansökningstiden är 24.10.-14.11.2012 kl. 23.59.

Stipendiet för att slutföra pro gradun erbjuder studenter en möjlighet till att i lugn och ro slutföra sin gradu på en av universitetets forskningsstationer. Stipendiet är riktat till grundexamensstuderande. Stipendiet omfattar en eller två veckors vistelse inklusive kost och logi på forskningsstationen i Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi, Tvärminne eller Värriö.
Bidrag för studiecirklar kan ansökas av studentgrupper och bidraget är till för att betala arvodet för den lärare som leder studiecirkeln.

Bidrag för studerandeföreningar kan sökas av studerandeföreningar som är verksamma inom Helsingfors universitet och som behöver bidrag för studieresor, för att ordna ett seminarium eller för att ta emot besök av utländska studerandeföreningar.

Mer information om stipendierna och bidragen samt om ansökningsförfarandet hittar du på universitets nya intranät Flamma.
Https://flamma.helsinki.fi

=============================================
7 Bli HUS representant i Hoas delegation!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. HUS söker nu fyra ordinarie medlemmar och fyra suppleanter till Hoas delegation för verksamhetsperioden 2013-2014.

Delegationens viktigaste uppgifter är att utse och övervaka Hoas styrelse, fastställa budgeten, verksamhetsprogrammet och bokslutet samt att besluta om åtgärder med anledning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Delegationen fastställer också verksamhetsplaner på längre sikt. Till Hoas delegation hör 37-40 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Ansökningstiden går ut 11.11. Mera information om förtroendeuppdraget och ansökningsinstruktioner:
http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/bli-hus-representant-i-h...

=============================================
8 Kom med och utveckla nya lösningar till miljöfrågor 13.11.

Har du en ny idé om återanvändning? Vad blir det när en psykolog möter en folklorist? Åtminstone nya insikter!

World Student Capital och Demos Helsinki ordnar en workshop om miljöfrågor där det är möjligt att utveckla idéer och testa på sina egna kunnskaper med specialister från andra områden. Workshopen ordnas 13.11. kl 10-14. Specialister som arbetar med miljöfrågor ska ge utmaningar som sen ska lösas i workshopen.

Var och en är välkommen som man är. Du kan vara en student eller forskare från vilken disciplin som helst, en föreningsaktiv, företagare eller specialist på din egen vardag. I varje fall ska du lära dig nya saker om dina kunnskaper och utvecklandet med andra människor.

Anmäla dig i workshopen senast 10.11. i addressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38428/lomake.html. Vi meddelar alla som har godkänts senast 12.11.

Workshopen om miljöfrågor 13.11. kl 10-14 i lärocentret Minervas nya inlärningsmiljö ELE (Brobergsterrassen 5 A, -2 vån).

Mera information
Aura Kostiainen, aura.kostiainen@hyy.fi, 050 595 0329 / Matti Lehto, matti.lehto@hyy.fi, 050 325 8041

=============================================
9 Din idé, gemensamt ansvar

Företagen inom HUS Gruppen letar efter fler sätt att dra sitt strå till stacken i fråga om ansvarsfullhet. Alla idéer med vilkas hjälp våra företag ytterligare kan förbättra sin ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella ansvarsfullhet, mottas med öppna armar.

Vi är tacksamma för alla förslag, men de förslag som belönas, väljs bland sådana som inlämnats av medlemmar i HUS eller anställda inom HUS eller HUS Gruppen. Det bästa förslaget kan vinna upp till 1000 euro. Priset kan delas i högst tre delar, om det inte finns något förslag som är klart bättre än de andra.
Du kan delta i tävlingen under tiden 1.10. – 30.11.2012 på adressen www.hyy.fi/vastuullisuuskilpailu. De vinnande förslagen utses senast 28.2.2012 och resultatet publiceras på HUS Gruppens webbplats i mars 2013. Vinnarna underrättas också personligen.
Mera information: http://www.hyy.fi/vastuullisuuskilpailu/

=============================================
10 Studentkåren belönar årets bästa utländska lärare 2012

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Om ja, föreslå honom/henne för studentkåren.

Förslagen ska lämnas in före den 5 november till adressen HUS/Styrelse, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS eller per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi.

Mera information fås av HUS websida eller av styrelsemedlem Aino Jones, tel. 050 595 0327, aino.jones@hyy.fi