Media och arkiv

Morgondag utan rädsla -kampanjens stödjare: Nuvarande lagstiftning räcker inte när man inte kan ingripa i organiserad rasism

31.08.2016

Stödjare av kampanjen Morgondag utan rädsla – Organiserad rasism till strafflagen kräver att riksdagsledamöterna agerar för att organiserad rasism ska förbjudas och deltagandet i sådan verksamhet ska kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens vädjan.

- Vi vill ha en gemensam morgondag utan rädsla. Vi vill se en morgondag där hotelser och trångsynthet inte styr attityder i vårt samhälle. En morgondag där man kan säga ett otvetydigt nej till organiserade rasistiska grupperingar och där myndigheterna har möjligheten att ingripa i sådana grupperingars verksamhet. Man får inte vika en tum för rasism, kräver ordföranden för organisationer som stödjer kampanjen.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har kritiserat Finland för att även om rasism framkommer i samhället, är antalet domar i rasdiskrimineringsfall väldigt få och fallen prövas sällan i domstolar. Kampanjen har även fått stöd av rättsexperter som har lyft fram att den nuvarande lagstiftningen inte är entydig och borde korrigeras i enlighet med internationella förpliktelser.

- När den nuvarande lagstiftningen är för mångtydig och inte fungerar i praktiken, har vi som samhälleliga aktörer en förpliktelse att kräva förtydligande av lagstiftningen. Finland har ratificerad konventionen mot rasdiskriminering redan för 46 år sedan. Nu är det äntligen dags att införa skyldigheterna som stadgas i konvetionen till den nationella lagstiftningen, fortsätter ordföranden för organisationer om stödjer kampanjen.

Morgondag utan rädsla – organiserad rasism till strafflagen är en politiskt obunden medborgarkampanj. Kampanjens mål är att organiserad rasism införs som brott i strafflagen genom ett laginitiativ som har undertecknats av över 100 riksdagsledamöter. Kampanjen samlarpå sin hemsida underskirfter till petitionen som ska ges till riksdagsledamöter i oktober. Redan nu har petitionen samlat svindlande 5000 underskrifter.

Underskriva petitionen: www.rasismirikoslakiin.fi

Mera information: 

Susanna Jokimies
Styrelseordförande
p. 050 543 9610

Kampanj grundarna:
Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589
Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089